Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, 12. 3. 2019, Příbram

Cílem semináře je rozvoj zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 12. 3. 2019, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun, Poštovní 4, 261 01 Příbram-V


Partneři Zemědělského svazu ČR: