Úvodní stránka > Kalendář

Využití nových informačních technologií v nově zakládaných nebo přebíraných zemědělských podniků, 13. 2. 2019, Dašice

Cílem semináře je rozvoj zemědělských podnikatelů a přispět ke generační obměně zemědělských podnikatelů formou podpory zavádění nových informačních technologií a zdrojů. Hlavním výsledkem projektu je konkrétní zapojení účastníků vzdělávacích akcí do praktických ukázek zaměřených na využití moderních informačních technologií a zdrojů nad konkrétními daty účastníků a vytvoření skupiny zemědělských podnikatelů, kteří budou s těmito informačními technologiemi a zdroji (inovacemi) seznámeni s využitím aktivační metody.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 13. 2. 2019, Restaurant Dašické sklepy, Komenského 27, 533 03 Dašice, http://dasickesklepy.cz/

Přílohy
56-13-2-2019-it-smrcek-dasice.pdf

CZ EN