Úvodní stránka > Kalendář

Využití nových informačních technologií v zemědělských podnicích, 23. 4. 2019, Brno

Na semináři budou sděleny účastníkům změny a aktuality v dotační politice pro rok 2019 (změny nařízení vlády pro přímé platby, změny podmíněnosti, přístup ke splnění požadavku DZES 5) a možnosti využití portálu farmáře (LPIS, registr zvířat) a dalších informačních zdrojů při plnění dotačních podmínek a přípravě jednotné žádosti. Hlavní pozornost bude věnována možnostem využití nových informačních technologií (interpretace družicových snímků, internet věcí – čidla a senzory v zemědělské praxi a další). Výklad nových informačních technologií bude spojen s praktickou ukázkou na modelových farmách pro všechny účastníky včetně praktické ukázky čidel, senzorů a aplikačních map. Pokud si účastník donese svůj notebook včetně přístupu na portál farmáře, identifikátor v SZR a WS-klíč pro webové služby bude si moci vyzkoušet nové technologie na svých pozemcích s odborným komentářem. Účastníci obdrží informační materiály k uvedené problematice.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 23.4 2019, Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany, https://www.restaurantnanavsi.cz/

Přílohy
23-4-2019-it-smrcek-brno.pdf

CZ EN