Úvodní stránka > Kalendář

Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství

Srdečně Vás zveme na workshop s názvem "Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství", který se bude konat v Kobylí na Moravě dne 17. září 2014. V rámci akce bude prezentován pohled zemědělce využívajícího recyklované fosfátové produkty pro svoje zemědělské produkty, dále pak pohled provozovatele komunálních čistíren odpadních vod, odkud hnojiva převážně pocházejí, legislativní požadavky pro fosfátová hnojiva získaná recyklací z odpadní vody, apod. Workshopu se zúčastní odborníci reprezentující jednotlivé sektory od čistírenství přes zpracování a prodej hnojiv až po zemědělství a přináší možnost výměny zkušeností a náhledů na problematiku jako celek. 

 

P-REX projekt

Workshop se koná v rámci projektu 7. Rámcového programu „ Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a enegetickou efektivnost“. Tento projekt s akronymem P-REX (www.p-rex.eu) trvá 36 měsíců a podílí se na něm 15 partnerů ze sedmi evropských zemí. Hlavním cílem projektu je zhodnotit možnosti zavedení nových technologií recyklace fosforu na trh, včetně vypracování studií proveditelnosti k jednotlivým technologiím a překonání bariér pro vstup na trh. Fosfor je  esenciálním nutrientem pro život. Nelze jej nijak uměle vyrobit ani jej nahradit jinou látkou. Jeho důležitost jako nutrientu pro rostliny dokládá množství fosforu, které se ročně do Evropy doveze (téměř milion tun). Zásoby fosforu jsou limitované a předpokládá se jejich vyčerpání během několika dekád. Naproti tomu recyklace fosforu ze sekundárních zdrojů může být alternativou k těžbě a  řídí se zásadami Evropského plánu pro využití zdrojů. Avšak použití produktů obsahujících fosfor recyklovaný z odpadní vody může být zatíženo mnohými předsudky a stejně tak se mohou objevit bariéry vstupu na trh pro tyto produkty. Z tohoto důvodu je důležité představit technologie recyklace fosforu široké veřejnosti a představit tak recyklaci fosforu jako bezpečnou a udržitelnou alternativu těžbě.

 

Program workshopu

09:00 – 09:10 úvodní slovo (Holba – ASIO, spol. s r.o.)
09:10 – 09:30 představení projektu P-REX (Pokorná – ASIO, spol. s r.o.)
09:40 – 10:00 problematika recyklace fosforu obecně (Palčík – ASIO, spol. s r.o.)
10:10 – 10:30 pohled zemědělce na hnojení recyklovanými produkty (Rada, Agrodružstvo Jevišovice)

10:30 – 11:00 přestávka na občerstvení

11:00 – 11:20 pohled provozovatele komunálních čistíren odpadních vod na recyklaci fosforu (Hloušek – SV, a.s.)
11:30 – 11:50 legislativní aspekty týkající se výskytu fosforu v odpadech a jeho následnému využití (Sirotková – VUV TGM, v.v.i.)
12:00 – 12:20 představení testovací lokality v Kobylí na Moravě (Čačík – Patria Kobylí, a.s.)
12:20 – 12:45 diskuze

12:45 – 13:45 oběd

13:45 – 15:15 návštěva testovací lokality

 

Kontaktní osoby
Michaela Pokorná, pokorna@asio.cz, +420 548 428 134
Jiří Palčík, palcik@asio.cz, +420 548 428 128
Marek Holba, holba@asio.cz, +420 548 428 129

Místo konání:
PATRIA Kobylí, a.s., č.p. 716, 691 10 Kobylí
http://www.patriakobyli.cz/index2.php?penzion-a-sklipek?kongresova-turistika

Konferenční poplatek
Účast na konferenci je zcela zdarma.

Pro přihlášení se vyplňte prosím formulář "Závazná přihláška_ P-REX_2014" (ke stažení)

Důležitá data
10. září 2014 - uzávěrka přihlášek

Poděkování
Workshop vznikl za finanční podpory v rámci projektu FP7 č. 308645 s názvem „Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením na recyklaci fosforu a energetickou efektivnost“.

Přílohy
zavazna-prihlaska-p-rex-2014.doc

CZ EN