Úvodní stránka > Kalendář

Webinář AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OCHRANĚ ROSTLIN, 9.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na webinář AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OCHRANĚ ROSTLIN.

Akce se uskuteční online 9. listopadu 2021 od 10 hodin


PROGRAM:

  • Biologická ochrana česneku proti houbovým chorobám – Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. (ČZU)
  • Aktuální výskyt škůdců polních plodin – výstupy monitoringu ÚKZÚZ – Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. (ÚKZÚZ)
  • Změna spektra rzí na pšenici – Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. (VÚRV)
  • Ochrana proti virovým chorobám obilnin při úbytku účinných látek přípravků na ochranu rostlin – Ing. Jan Ripl, Ph.D. (VÚRV)
  • Očekávané restrikce herbicidů a jejich dopad na regulaci plevelů – Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU)
  • Možnosti využití principů precizního zemědělství v ochraně rostlin – Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. (ČZU)
  • Včely a ochrana rostlin – Ing. Dalibor Titěra, CSc. (VÚ včelařský)
  • Ekosystémové služby v zemědělství – Ing. Hana Foffová (VÚRV)

Předpokládané ukončení webináře je ve 14 hodin.


Registrovat se můžete ZDE.


Činnost České technologické platformy pro zemědělství je finančně podporována Ministerstvem zemědělství ČR.

Přílohy
9-11-2021-aktualni-problemy-v-ochrane-rostlin.pdf

CZ EN