Úvodní stránka > Kalendář

Webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, 10.11.2020, online

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, který se uskuteční online 10. listopadu 2020 v 10 hodin.

Registrovat se můžete zde.

Přednášející:

Ing. M Rozkot, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha - Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí
Aktuální problémy u selat do odstavu.  

Ing. E. Václavková, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha - Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí
Problematika výživy u selat. 

doc. MVDr. M. Svoboda, Ph.D., Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Oxidační stres novorozených selat.

MVDr. Z.  Fajt, Ph.D., Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Přehled možností anestezie u kastrací.

MVDr. J. Vaňhara, Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Anemie z nedostatku železa.

MVDr. J. Vašek,  Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Osutina selat na porodně.

prof. MVDr. J. Smola, CSc. Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno
Izosporóza jako stálá hrozba.

 

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Předpokládané ukončení webináře do 13 hodin.

Přílohy
10-11-2020-aktualni-otazky-chovu-prasat.pdf

CZ EN