Úvodní stránka > Kalendář

Webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“, 20.2.2024, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.
V rámci tohoto zadání podat ucelené informace o principech správné výživy rostlin a hnojení, péče o půdní úrodnost a ochrany prostředí. Současně přehledně popsat v době realizace seminářů platné legislativní podmínky, vč. dotačních, uvést vhodné způsoby plnění těchto požadavků a rovněž upozornit na možné chyby či nedostatky. Podat i aktuální informace o připravovaných změnách v legislativě (např. revize zranitelných oblastí a 6. akční program nitrátová směrnice).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams

Čas: 8:30 – 15:00

Termín a odkaz na registraci: 20. 2. 2024 - odkaz


Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

 

CZ EN