Úvodní stránka > Kalendář

Webinář „Využití LPIS a dalších informačních zdrojů ke splnění dotačních a legislativních požadavků v práci agronoma“, 22.2.2024, online

Cílem webináře je seznámit agronomy zemědělských podniků a zemědělské podnikatele v rostlinné výrobě s podklady a informacemi obsaženými na portálu farmáře využitelnými ke splnění dotačních a legislativních požadavků s cílem zajistit udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v půdě v návaznosti na ochranu vody, půdy, ovzduší a živé přírody. Součástí poskytnutých informací budou uvedeny možnosti využití i jiných informačních zdrojů a portálů resortu MZe a MŽP. Poskytnuté informace budou zaměřeny na požadavky podmíněnosti (DZES od roku 2024 a PPH v oblasti ochrany půdy, vody a přírody) a minimálních požadavků pro použití hnojiv a POR, vybrané požadavky zákona o hnojivech, zákona o vodách, zákona o rostlinolékařské péči, nitrátové směrnice, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší a zákona o ochraně přírody a krajiny a požadavky jednotlivých přímých plateb a plošných podpor PRV.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams

Čas: 8:30 – 15:00

Termín a odkaz na registraci: 22. 2. 2024 - odkaz


Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

 

Přílohy
pozvanka-na-webinar-vyuziti-lpis-a-dalsich-info-zdroju-ke-splneni-dotacnich-a-legislativnich-pozadavku-v-praci-agronoma-odkazy-k-registraci.pdf

CZ EN