Úvodní stránka > Kalendář

Webinář ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT V DIGITÁLNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ, 10.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Centrem precizního zemědělství při ČZÚ a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. Vás zvou na webinář ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT V DIGITÁLNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se uskuteční online 10.11.2021 od 9:00.


PROGRAM
:

  • Úvod – Jan Lukáš, VURV
  • Digitalizace v zemědělství – itka Kumhálová, ČZU
  • Sběr a interpretace dat o půdě – digitální mapování půd – Daniel Žížala, VÚMOP
  • Představení národního geoportálu INSPIRE – Jitka Faugnerová, CENIA
  • Role telematiky v zemědělství – Milan Kroulík, ČZU
  • Příklady dobré praxe z precizního zemědělství – Jan Lukáš, VURV
  • Využití LIDARU v zemědělství – Radek Pražan, VUZT
  • Snímkování termokamerou LWIR pro řízení závlah – David Hájek, VUZT
  • Kalibrace simulační infrastruktury EPIC-IIASA (CZ) regionálními daty – Kateřina Křížová, VURV
  • Zkušenosti se sběrem a zpracováním dat z praxe – Radek Němeček, farma Hořice-Chvalina

Registrovat se můžete ZDE.


V průběhu semináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

Akce je pořádána za podpory MZe při České technologické platformě pro zemědělství.

Přílohy
10-11-2021-zpracovani-a-interpretace-dat-v-digitalnim-zemedelstvi.pdf

CZ EN