Úvodní stránka > Kalendář

Zemědělci a životní prostředí

Program :

1/ Havarijní plány - náležitosti

2/ Polní složiště

3/ Těsnost jímek

4/ Kontrolní systém u jímek

5/ Skladové karty

6/ Pohotovostní plány

7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků

8/ Vedení evidence pastvy

9/ Vedení evidence POR

10/ Vedení evidence hnojení

Přednáší Ing. Lubomír SMRČEK

Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h v Motorestu ZD Kokory. 

Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci dotačního titulu 9.F.e, je bez vložného.

 

Přílohy
pozv-smrcek-ziv-prostredi.docx
pozvanka-mze-oprava.pdf

CZ EN