Úvodní stránka > Kalendář

Zemědělci a životní prostředí - on line webinář 26.5.2021

1/ Havarijní plány - náležitosti

2/ Polní složiště

3/ Těnost jímek

4/ Kontrolní systém u jímek

5/ Skladové karty

6/ pohotovostní plány

7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků

8/ Vedení evidence pastvy

9/ Vedení evidence POR

10/ Vedení evidence hnojení

Lektor : Ing. Lubomír SMRČEK

Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci dotačního titulu 9.F.e., je zdarma.

Přílohy
pozv-smrcek-ziv-prostredi.docx
pozvanka-mze.pdf

CZ EN