Úvodní stránka > Kalendář

Zemědělské školství: Budoucnost , výzvy, řešení.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR spolupořádá se Zemědělským svazem ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR konferenci na téma:  

„ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ – BUDOUCNOST – VÝZVY - ŘEŠENÍ“,

 

která se koná v pondělí 26. března 2018 od 10.00 hod., v Jednacím sále Valdštejnského paláce (vchod přes recepci A z Valdštejnské ulice).

Cílem konference je upozornit na klesající zájem o zemědělské obory. Hledat řešení nápravy tohoto stavu.

Konference se pořádá na podporu sociálního dialogu a náklady na konferenci budou hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce 2018 dle § 320a zákoníku práce

 

 Z kapacitních důvodů je přihlašování na konferenci uzavřeno. 

 

Při vstupu do budovy budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti.

 

P R O G R A M 

9:30 – 10:00   PREZENCE HOSTŮ

10:00 – 10:10 Zahájení - Senátor Karel KRATOCHVÍLE, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR;                

10:10 – 10:30  Vystoupení - Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

10:30 - 10:50   Vystoupení zástupce odborů

Bohumír DUFEK, předseda odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy asociace svobodných odborů České republiky

10:50 - 11:10   Vystoupení - Ing. Pavel SEKÁČ, náměstek ministra zemědělství České republiky

11:10 - 11:30   Vystoupení - Ing. Bc. Petr BANNERT, Ph.D., ředitel odboru středního a vyššího vzdělávání a institucionální výchovy

11:30 - 12:30   OBČERSTVENÍ

12:30 - 12:50   Vystoupení zástupce krajů - Ing. Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina

12:50 - 13:10   Vystoupení zástupce Středních zemědělských škol a učilišť -  Ing. Eva Novotná, ředitelka Agroškoly, soukromé střední zemědělské školy,s.r.o.

13:10 - 13:30   Vystoupení zástupce Středních zemědělských škol a učilišť -Ing. Stanislav VALÁŠEK – ředitel Střední zemědělské školy a vyšší odborné školy Chrudim

13:30 - 14:30  DISKUSE

 

Seminář moderuje: předseda Zemědělského svazu ČR

Přílohy
program-konference-skolstvi-26-3-2018.pdf

CZ EN