Úvodní stránka > Proč protestujeme

Další protestní akce se bude konat 22. května v Praze

Dne 10.5.2024 došlo k oficiálnímu schválení společného postupu protestů v Praze na zasedání představenstev Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Společnosti mladých agrárníků ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů ve Větrném Jeníkově.

„Zemědělství je jedním z hlavních témat nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Námi plánované protesty proto mají být formou vyjádření nesouhlasu s dosavadním vedením agrární politiky českého státu a také ze strany orgánů EU. Dopady jejich aktivit vidíme dnes a denně na naších polích, v živočišné výrobě a mizejících provozech. Vše, na co jsme upozorňovali se již stalo nebo se právě děje. Proto zemědělci už toho mají dost,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Proč protestujeme

,,UŽ TOHO MÁME DOST."

Tak zní heslo největšího zemědělského protestu, kterou tato republika od roku 1989 ještě nezažila. Vyzýváme všechny naše zemědělce, partnery, zemědělské dodavatele, příznivce zemědělství a všechny občany ČR, aby dne 22. května 2024 přijeli do Prahy zachránit české zemědělství.

Chceme tak zásadně a opakovaně upozornit na to, že koaliční strany sice udělaly drobné ústupky, ty ale neřeší skutečné problémy, či je řeší pouze dílčím způsobem a nepřináší potřebnou a ucelenou pomoc zemědělcům.

Naši zemědělci jsou připraveni projevit svou nespokojenost a rozladění formou jízdy zemědělské techniky Prahou a shromážděním zemědělců před úřadem vlády ČR a na dalších místech v Praze. Chceme férové podmínky pro všechny zemědělce a dostatek kvalitních českých potravin do každé rodiny.

Protestní akce s heslem „UŽ TOHO MÁME DOST“, má také za cíl ukázat, že už nehodláme dále akceptovat nečinnost nejen české vládní koalice, ale i Evropské komise. Ta sice na jedné straně chce zavést určitou záchrannou brzdu pro některé citlivé zemědělské produkty (konkrétně drůbež, vejce a cukr) na dovozu z Ukrajiny, což je zcela nedostatečné, ale zároveň navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok.

Chceme také vysvětlit občanům ČR, že české potraviny jsou v ohrožení!

 

Zachraňme české potraviny na našem talíři!

V rámci protestních akcí proběhne na Letné zemědělský Happening od 11 do 18 hodin. s názvem ,,Zachraňme české potraviny na našem talíři!“, kam chceme pozvat širokou veřejnost.  Na místě bude možné podepsat i petici na podporu českých zemědělců, za kterou stojí Zemědělský svaz ČR a další nevládní organizace zastupující české agrárníky.

„Kromě vzdělávacích a zábavných aktivit se budeme snažit veřejnosti vysvětlit, proč protestujeme a že je výroba lokálních, českých, kvalitních potravin zájmem nás všech. Aby si naše země zachovala schopnost uživit náš národ a aby měl kdo pečovat o krajinu. Zemědělství je poslední obor, který je ještě stále v českých rukou a chceme, aby to tak zůstalo i nadále.

Vyzýváme tak širokou veřejnost, aby přišla nejen podpořit naše zemědělce, ale zároveň se přišla pobavit na Letenskou pláň, kde bude připraven zábavný program pro děti i dospělé.

Proč jsme se neúčastnili protestů 19. 2. 2024 v Praze?

Svaz celou dobu upozorňoval, že požadavky zemědělců na této demonstraci jsou oprávněné a je třeba jim naslouchat. Svaz tyto protesty nemohl podpořit ze dvou důvodů. Za prvé, jsme apolitickou organizací a výzvy k demisi vlády považujeme za politické. Především jsme však učinili dohodu s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), že do konce února vyčkáme na výsledek jednání o našich požadavcích a do té doby nebudeme demonstrovat.

Proč jsme se účastnili evropských protestů 22. 2. 2024?

Protestní akce měla za cíl ukázat, že už nehodláme dále akceptovat nečinnost evropských orgánů, především Evropské komise. Komise ignoruje situaci na trhu a nebrání dovozům komodit ze třetích zemí, jako je například Rusko či Ukrajina, kde nemusí plnit stejné požadavky jako zemědělci v EU. Nemáme nic proti pomoci Ukrajině, ale dovozy jejich komodit tlačí ceny komodit v EU na převis nabídky a hroutí se ceny.

EK sice chce na jedné straně zavést určitou záchrannou brzdu pro některé citlivé zemědělské produkty (konkrétně drůbež, vejce a cukr) na dovoz komodit z Ukrajiny, což je zcela nedostatečné, ale zároveň navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok. Navíc chce dokonce v únoru uzavřít dohodu o vzájemném obchodu se zeměmi Mercosur. Komise tak pokračuje v ignorování situace na trhu a jejích dopadů na zemědělce. Green Deal je spíše Zelený úděl než dohoda, protože se s zemědělci nikdo nekonzultoval. Evropská komise naše názory ignorovala a dnes se diví, že zemědělci v mnoha zemích demonstrují. Až teď zahajuje Komise „strategický dialog“. Je to trochu pozdě. Více ZDE.

Protesty zemědělců 7.3.2024 v Praze

Do Prahy se sjelo okolo 1000 Ks zemědělské techniky a před Úřadem vlády se nás sešlo kolem 3000.Nešlo jen o velké zemědělce, ale i o menší farmáře, kteří se sjeli z celé země. I ti bojují za své ekonomické přežití a chtějí, aby jejich hlas byl u vlády vyslyšen.Tento den byl jen začátkem. Uvědomili jsme si, že cesta k zlepšení je dlouhá a nelehká, ale tato událost ukázala, že SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ!

Čeští zemědělci 20.3.2024 znovu protestovali.

Téměř dva tisíce zemědělců 20.3. 2024 opět vyjely do ulic, aby upozornily na dlouho neřešené problémy a zhoršující se situaci v sektoru na národní i evropské úrovni. Farmáři zamířili s traktory a další těžkou technikou do měst či k hraničním přechodům, někteří uspořádali veřejná shromáždění či debaty s politiky. K zapojení do mezinárodního protestu je vyzvaly nevládní zemědělské organizace Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. Protestní akce českých zemědělců podpořila také Potravinářská komora ČR a stovky dalších farmářů a zástupců společností, kteří nejsou nikde organizovaní, ale protože v rámci sektoru podnikají a cítí politickou nepřízeň, vnímají nutnost ozvat se a bojovat.

 

Důvody protestů?

Špatná ekonomická situace, špatná vládní politika a neplnění slibů. Současná politika vlády, která místo pomoci zemědělcům jejich krizi spíše prohlubuje, například zvyšováním daně z nemovitostí, zvyšováním daní, eliminací výhod pracovních poměrů na bázi dohod atd. Naše úsilí přesvědčit vládu, aby daň nezvyšovala, bylo neúspěšné. Ani jednání na mnoha frontách, ani přesvědčení našich partnerských zaměstnavatelských svazů a odborů, které tento požadavek zařadily mezi devět společných požadavků na úpravu konsolidačního balíčku, nepomohlo. Vláda odmítla osm z těchto devíti bodů, včetně nezvýšení daně z nemovitostí.

Daň z nemovitostí tak nakonec zaplatí zemědělci, ať už přímo jako vlastníci půdy, na které hospodaří, nebo nepřímo prostřednictvím navýšeného pachtu vlastníkům této půdy. Je tedy logické, že zemědělci se budou snažit tuto daň promítnout do realizačních cen své produkce.

Podle interního šetření Zemědělského svazu došlo v roce 2023 k hlubokému propadu ziskovosti a 29 % zemědělských podniků skončilo ve ztrátě. Navíc ceny hlavních komodit jsou pod výrobními náklady a velká část zemědělců momentálně čerpá své rezervy z minulých let, které jim dochází. Pokud se situace nezmění, počet zemědělců ve ztrátě letos dramaticky vzroste. Rezervy dochází, cashflow se vyčerpává a světlo na konci tunelu není vidět. Více ZDE.

Máme důkaz! Ministr zemědělství nechal Ústav zemědělské ekonomiky a informací zpracovat analýzu dopadů nastavení Strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku. Tato analýza jednoznačně potvrdila to, před čím jsme varovali, když vláda měnila strategický plán. Tehdy jsme říkali, že největší dopad bude mít na středně velké produkčně zaměřené zemědělské podniky, které jsou hlavními producenty potravin (77 % potravin a surovin pro výrobu potravin v Česku produkuje 2000 středních a větších zemědělců), a také na hlavní producenty takzvaných citlivých komodit.

CZ EN