Jedno členství,
spousta výhod

Od zasvěcených informací, které vám pomůžou ke správným rozhodnutím. Přes bezplatný právní servis špičkových expertů. Až po levnější nákup energií nebo mobilních dat. Staňte se členem Zemědělského svazu a užívejte si každodenní podporu a k tomu sklizeň bezkonkurenčních výhod.


Nenechte si ujít aktuální Zpravodaj. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Zpravodaje Zemědělského svazu ČR.

  všechny reference

„Chceme poskytovat nejlepší servis a nejhodnotnější služby našim členům.“

Cílem činnosti Zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

Oblasti činnosti

Družstevnictví

Zemědělská a odbytová družstva jsou nedílnou součástí podnikání na venkově. Snažíme se ukázat, že i přes mnohdy negativní pohled, daný historickým vývojem v minulém režimu, mají družstva velký význam a jejich role je uznávána na celém světě. Rádi bychom navázali na období první republiky, kdy bylo Československo jednou z nejvíce družstevních zemí na světě.

Zaměstnavatelská organizace

Svaz zastupuje zaměstnavatele v zemědělství především při jednání se zástupci zaměstnanců (tj. odbory) o podmínkách pracovně právních vztahů a kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kvalitní potraviny

Společným cílem je produkce dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatelstvo. Uznáváme právo zákazníků na kvalitní, zdravé a cenově dostupné potraviny. Naši členové vyrábí své produkty dle moderních zásad a s využitím nejnovějších znalostí výzkumu. Zároveň respektují právo každého na přesné informace o výrobě potravin.

Sociální funkce

Usilujeme, aby zemědělství nadále poskytovalo pracovní příležitosti obyvatelům venkova a aby se zemědělcům dostalo uznání, respektu, ale i mezd, které si zaslouží. Snažíme se přivést k zemědělství mladé lidi a podílíme se také na kulturním životě a sociálním rozvoji obcí.

Péče o krajinu

Jsme přesvědčeni, že prosperující, krásná krajina je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho národního dědictví. Jsme odhodláni o ni pečovat souladu s produkcí zdravých, vysoce kvalitních potravin a zároveň přispívat k ochraně volně žijících živočichů a životního prostředí. Zemědělské podnikání je úzce spjato s přírodou a tak se snažíme reagovat na změny klimatu. které vnímáme s velkou intenzitou.

Péče o blaho našich zvířat

Péče o zdraví a blaho našich zvířat (welfare) je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Respektujeme standardy životních podmínek zvířat v Evropě, které patří mezi nejpřísnější na světě.

CZ EN