Úvodní stránka > Aktuality

Nová pravidla od 22. listopadu

18.11.2021

Máme tu nová opatření, která jsou účinná od 22. listopadu 2021, a s nimi i naše již tradiční shrnutí toho, co se změnilo. Zejména pak toho, co v běžných médiích nenajdete.

 

Podmínky podle bodu I/17 (pořád nám ten bod přečíslovávají):

 • platný certifikát o dokončeném očkování nebo
 • potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání covidu 19 (ochranná lhůta 180 dní)
 • negativní PCR test ne starší než 72 h ovšem pouze u vybraných osob:
  • osoby do dovršení 18 let
  • osoby, které nemohou být očkovány pro kontraindikaci (musí být zaznamenáno v systému (ISIN)
  • rozočkovaná osoba nebo osoba, u které od dokončení očkování neuplynulo 14 dní

  

Provozovny stravovacích služeb (včetně prostor určených ke konzumaci na trzích):

 • musí plnit podmínky dle bodu I/17 všichni kromě děti do dovršení 12 let
 • zákazník má povinnost se prokázat, provozovatel má povinnost kontrolovat
 • toto neplatí pro provozovny, do kterých nemá přístup veřejnost

Zaměstnanecké stravování:

 • Zaměstnanecké stravování je výjimkou z povinnosti prokazování podmínek dle bodu I/17, takže zaměstnanci se prokazovat nemusí.
 • Pokud vaše jídelna poskytuje zaměstnanecké stravování na základě smlouvy jiným firmám, je to jejich zaměstnanecké stravování a nemusí se prokazovat.
 • Pokud chodí na obědy jakákoliv veřejnost, musí se ta veřejnost prokazovat nebo si jídlo odnést s sebou. Může být vpuštěna do provozovny, ale nesmí v ní jíst (tedy odložit respirátor).

Obecně pravidla pro vzdělávací akce (školy mají svá specifická pravidla), kongresy, sportoviště a kulturu:

 • všude mohou pouze osoby bez příznaků
 • musí plnit podmínky dle bodu I/17, což znamená, že mohou se účastnit:
  • očkovaní
  • ti, co prodělali covid a jsou v ochranné lhůtě
  • děti 12 – 17 let (včetně) s negativním PCR mladším než 72h
  • děti do 12 let bez omezení
  • neočkovaní s kontraindikací zaznamenanou v systému a s negativním PCR mladším než 72h
 • zákazník má povinnost se prokázat, provozovatel má povinnost kontrolovat

Akce: Pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy platí max. počet účastníků 1000, nesmí se účastnit osoby s příznaky a při účasti více jak 20 osob (u svatby 30) v jeden okamžik musí účastníci splňovat podmínky podle bodu I/17 (s výjimkou dětí do 12 let). Organizátor musí kontrolovat. (Pro některé sportovní aktivity jsou ještě odlišné podmínky.)

Zasedání orgánů právnických osob:

Zde platí speciální výjimka! Může se účastnit osoba, která nesplňuje podmínky dle bodu I/17, pokud absolvovala PCR test s negativním výsledkem před méně než 72 h.

 

Zdůrazňuji, že možnost provedení samotestu na místě byla zrušena.

Kdo se může testovat na pojišťovnu? Čtěte zde: https://www.zscr.cz/clanek/pcr-testy-na-pojistovnu-6647  

Testování zaměstnanců - teprve se vyjednává, opatření ještě nebylo schváleno. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Kateřina Tylšarová

Právnička Zemědělského svazu ČR

Mobil: 770 124 116

Mail: tylsarova@zscr.cz

Přílohy
maloobchody-a-sluzby-cele-zneni-0994.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN