Úvodní stránka > Aktuality

2014 – úspěšný rok pro zemědělce

11.3.2015

Tisková zpráva
Větrný Jeníkov, 10. 3. 2015

Úspěšný rok pro zemědělce

 

Nadprůměrný výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2014 či kritika reformované společné zemědělské politiky a zhodnocení činnosti Zemědělského svazu ČR od posledního zasedání. To byla hlavní témata prvního společného zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se konalo letos 10. března v kulturním domě ve Větrném Jeníkově.

 

Na výboru vystoupila také náměstkyně ministra zemědělství Ing. Beneš Špalková, s ní přišli ze stejného úřadu Ing. Kateřina Bělinová a Ing. David Kuna, z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) přijel Ing. Martin Karban a ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Ing. David Karban.

V úvodu svého projevu předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha zhodnotil jeho činnost od posledního zasedání výboru. Zdůraznil nutnost informačního rozvoje vzhledem k novým pravidlům společné zemědělské politiky (SZP) a k novelám zákonů. Důležité je podle něj získat nové členy a věnovat se podnikatelským aktivitám. Zmínil se také o několika průzkumech, které se konaly ke konci roku 2014, na jejichž základě se odvíjet další činnost svazu.

 

Výsledek agrárního sektoru

a cenový vývoj

 

Zisk připadající na hektar za rok 2014 vychází na 5331 Kč (v roce vstupu České republiky do Evropské unie to bylo 2456 Kč/ha). Všechny kraje byly vloni v zemědělství nadprůměrně ziskové. Nejvyšší zisk zaznamenaly kraje Olomoucký, Královéhradecký, , dále Středočeský kraj. Naopak nejnižšího zisku bylo dosaženo v Plzeňském kraji a Jihomoravském kraji

Z dlouhodobého hlediska v průměru hospodářského výsledku přepočteného na hektar z let 2004 až 2014 byl v zemědělství nejnižší zisk v krajích Jihomoravský, Plzeňský

Co se agrárního zahraničního obchodu České republiky týká, podařilo se ho v roce 2014 navzdory sankcím mírně zvýšit, dlouhodobě je ale pro ČR nepříznivý, protože ačkoliv se zvýšily vývozy, dovozy se zvýšily více. Tento poměr se nedaří změnit.

Cenový vývoj na počátku roku 2015 není příznivý. Podle Českého statistického úřadu ceny zemědělských výrobců v lednu 2015 oproti lednu 2014 klesly opět asi o deset procent, z toho ceny živočišných výrobků o šest procent a ceny rostlinných výrobků o dvanáct procent. Přitom inflace se nesnížila a zachovala si svůj velmi slabý nárůst, vyčíslil předseda svazu.

 

Poznámky ke komoditám

Jak Pýcha uvedl, obilí a řepka jsou úspěšné rostlinné komodity, které tvoří zhruba 90 % tržeb. Zvýšil se i jejich vývoz, což vylepšuje poměry v celém agrárním zahraničním obchodu. Produkce vepřového masa se ale od vstupu do Evropské unie do roku 2014 snížila o 37 %,.

 

O společné zemědělské politice

 

Poté se Pýcha okrajově zmiňoval o nových pravidlech společné zemědělské politiky EU, neboť po něm přišla ke slovu Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství, a seznámila přítomné s tímto tématem. Ke konci také čelila dotazům od účastníků výboru, kde odpovídala společně s Ing. Kateřinou Bělinovou a Ing. Davidem Kunou.

 

Finanční podpory v roce 2015

  1. 2015 a oznámil, že rozpočet pro zemědělství na rok 2015 dosáhne 53 miliard korun: „bude to tak nejvyšší rozpočet v historii České republiky“. S potěšením konstatoval, že novela zákona o ochraně půdního zemědělského fondu, kterou předložil Senát, nebyla schválena, naopak prošla lepší verze, kterou původně navrhovala Poslanecká sněmovna a kterou schválil i prezident republiky. Zdůraznil, že zemědělskou půdu je potřeba chránit, protože je to to nejcennější, co máme. Ministerstvo zemědělství diskutuje o zpřísnění podmínek pro řešení erozí.

 

 

Vystoupení hostů

Po předsedovi svazu promluvili hosté. Již výše uvedená náměstkyně ministra zemědělství Ing. Jaroslava Beneš Špalková hovořila v prezentaci o reformované společné zemědělské politice a poradila členům, pokud budou mít nějaké otázky, že se mohou obrátit na dotazník, který je na stránkách Ministerstva zemědělství, že jejich dotaz bude zodpovězen maximálně do týdne.

Program rozvoje venkova za rok 2014 shrnul Ing. Martin Karban z PGRLF a seznámil přítomné s novinkami v programech pro ně důležitých.

Jako poslední z hostů dostal slovo Ing. Josef Miškovský ze SZIF, který dorazil místo ředitele fondu Ing. Martina Šebestyána. Ve své prezentaci uvedl novinky a připravované změny pro rok 2015, které jsou souladu se společnou zemědlěskou politikou 2015.

V závěru setkání členů Zemědělského svazu ČR ještě vystoupil Ing. Pýcha, který předložil přítomným svazové novinky a apeloval na představitele územních organizací, aby více spolupracovali s centrálou, protože bez nich nemůže svaz fungovat tak, jak je pro všechny žádoucí, a tak, aby bylo zřejmé snažení svazu v politické či jiné sféře, které vyústí v pozitivní výsledky pro všechny jeho členy.

Přílohy
tz-2015-3-11-vybor.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN