Úvodní stránka > Aktuality

Agrární saldo České republiky za rok 2017 bude záporné

6.11.2017

Větrný Jeníkov - Zemědělský svaz odhaduje, že záporné agrární saldo ČR za celý rok 2017 bude v řádu okolo -25 mld. Kč. Přes 80 % záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa - za leden až srpen roku 2017 bylo dovezeno více než dvojnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu naší země do Evropské Unie.

Koncentrovaným ukazatelem agrární sféry je právě agrární zahraniční obchod. Zemědělský svaz odhaduje, že záporné agrární saldo ČR za celý rok 2017 bude v řádu okolo -25 mld. Kč. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let (r. 1995 až 2015) bylo -25 mld. Kč, z čehož vyplývá, že se situace nezlepšuje.

Saldo agrárního zahraničního obchodu EU je od roku 2010 každoročně kladné a jeho úroveň v posledních letech po přepočtu dosahuje 550 mld. EUR, přičemž trend se zlepšuje. U nás je agrární saldo z dlouhodobého hlediska záporné a jeho trend se nepřestal zhoršovat. Máme stále stejný problém - agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. Dramatické nárůsty agrárních dovozů znamenaly a znamenají omezování tuzemské zemědělské produkce a to zvláště živočišné výroby. Problémy v živočišné výrobě se týkají především podniků právnických osob, kde převládá živočišná výroba. A tyto problémy se tudíž týkají i většiny členů svazu.

Živočišná výroba se u nás snížila vedle soustavného tlaku agrárních dovozů také z důvodu nízkých cenplacených zemědělským výrobcům. Zemědělský svaz upozorňuje, že zhoršující vliv na finální výsledky zemědělství dlouhodobě měly a mají podhodnocené ceny, které neodpovídají míře evropského standardu.

Nejvyšší záporné saldo je u masa, rostlinné komodity saldo zlepšují

Meziročně se záporné agrární saldo ČR u masa v lednu až srpnu 2017 opětovně zhoršilo (téměř o 2 mld. Kč) a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. Přes 80% záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa. Dovážíme hlavně vepřové a to z Německa a Polska. Za leden až srpen 2017 bylo do ČR dovezeno masa za téměř 19 mld. Kč, což je více jak dvojnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu ČR do EU.

Agrární saldo tradičně zlepšují obiloviny a tabák a tabákové výrobky. U obilovin bylo v lednu až srpnu 2017 kladné saldo ve výši téměř 10 mld. Kč a u tabáku a tabákových výrobky. to bylo necelých 7 miliard Kč. Tak vysokého agrárního salda nebylo dosaženo u žádné jiné agrární komoditní skupiny. Neblíže tomu jsou živá zvířata (kladné saldo přesahuje 4 mld. Kč) a nezahuštěné mléko (kladné saldo rovněž přesahuje 4 mld. Kč). Za zmínku stojí to, že kdybychom my zemědělci nevyváželi mléko, bylo by záporné agrární saldo České republiky ještě vyšší.

 

 

 

Přílohy
tz-agrarni-saldo-ceske-republiky-za-rok-2017-bude-zaporne.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN