Úvodní stránka > Aktuality

Česká technologická platforma pro zemědělství se distancuje od spolupráce na konferenci Průmyslové zemědělství, výživa lidstva a vymírání druhů.

19.3.2018

 Praha - Česká technologická platforma pro zemědělství, resp. Zemědělský svaz ČR jako její koordinátor, se distancují od spolupráce na konferenci Průmyslové zemědělství, výživa lidstva a vymírání druhů, kterou pořádá Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

 Jméno České technologické platformy pro zemědělství bylo pro tuto akci použito bez vědomí představitelů platformy. Tato dezinformace pak vyvolává negativní reakce mezi členy České technologické platformy pro zemědělství a členy Zemědělského svazu ČR.

 Česká technologická platforma pro zemědělství nesouhlasí s tvrzením organizace Compassion in World Farming, která vznikla roku 1967 a deklaruje, že průmyslové velkochovy jsou týrání zvířat. Mezi priority zemí Evropské unie patří v poslední době ochrana péče o pohodu zvířat a uvážlivé používání antimikrobik v chovech hospodářských zvířat. Zajištění pohody zvířat má pozitivní vliv na udržení dobrého zdravotního stavu a příznivý dopad na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin. Ochrana péče o pohodu zvířat je pozitivně vnímána a hodnocena veřejností, u které stále více narůstá zájem o zvířata a podmínky jejich chovu. Negativní hodnocení podmínek chovu hospodářských zvířat z řad občanů však nemusí nutně znamenat, že jsou zvířata chovaná v nevhodných podmínkách.

Ochrana zvířat je v současnosti zakotvena v řadě právních předpisů. Tento soubor právních předpisů je účelné členit na dvě oblasti, a to na tzv. přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání. Přímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat zajištěnou právními předpisy, které vymezují, zakazují a postihují činnosti považované za týrání zvířat. Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat, kterou vymezují předpisy upravující zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví. Dodržování těchto právních předpisů kontroluje Státní veterinární správa, resp. krajské veterinární správy.

Česká technologická platforma pro zemědělství, resp. Zemědělský svaz ČR, podporují dodržování všech legislativních předpisů souvisejících s ochranou zvířat, distancují se však od desinformací uváděných společností Compassion in World Farming (CIWF), která je spoluorganizátorem výše uvedené konference.

 

                                                                                                                                             Jana Sixtová

Přílohy
tz-distance-ctpz-od-konference-czu.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN