Úvodní stránka > Aktuality

ČSÚ: Sčítání 2021 je velký test připravenosti ČR na digitalizaci

9.4.2021

Sčítání 2021 je jedinečný projekt eGovernmentu, který stojí na propojení údajů celkem devíti rozsáhlých registrů státní správy a údajů z informačních systémů samotného sčítání. Na přípravě tohoto největšího statistického projektu desetiletí se kromě Českého statistického úřadu podílí zejména Česká pošta, zapojena byla i Státní pokladna Centrum sdílených služeb, řada ministerstev a obcí.

„Sčítání je jedním z největších tuzemských projektů, který čerpá data díky propojení hned několika zdrojů dat státní správy. Současně ukazuje, jak jsme na tom jako společnost s úrovní digitalizace, přístupu k internetu či počítačové gramotnosti. Jedná se o zcela unikátní projekt, který je zároveň i testem připravenosti národa na digitalizaci. Jsme přesvědčeni, že příprava a realizace Sčítání 2021 v konečném důsledku přispěje získanými poznatky a zkušenostmi k realizaci jiných významných projektů veřejné správy na cestě k digitální společnosti,“ konstatuje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Mimořádnost sčítání spočívá v tom, že jako jediný projekt plošně prověřuje, co se v uplynulých letech podařilo vybudovat na národní úrovni v rovině centrálních informačních systémů českého eGovernmentu, potvrzuje Libor Svoboda, nositel projektu Sčítání 2021: „Sčítání 2021 je rozsáhlý projekt, na jehož uskutečnění se ve spolupráci s Českým statistickým úřadem podílí velké množství lidí a institucí – státních úřadů, měst a obcí, dodavatelů a v neposlední řadě také všichni občané v roli poskytovatelů údajů. Jeho součástí je po technické stránce také bezpečná výměna dat mezi mnoha informačními systémy, které jsou buď standardně, a většinou odděleně od sebe, využívány ve veřejné správě, nebo vznikly pro potřeby sčítání.“

Díky využití registrů státu nemusejí občané celou řadu otázek vůbec vyplňovat. Ve srovnání s minulým cenzem klesl jejich počet ve formuláři o polovinu. Český statistický úřad během příprav projektu analyzoval možnosti využití celkem 37 databází státní správy. Svým pokrytím a kvalitou vyhovovalo účelům Sčítání 9 z nich. Formulář je tak mnohem kratší než před deseti lety. Zcela zmizela např. část otázek o budově, která je kompletně nahrazena údaji ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a statistického územního registru sčítacích obvodů a budov. Aby bylo toto vůbec možné, proběhla ve spolupráci s obcemi a stavebními úřady při přípravě sčítání velmi rozsáhla analýza a doplnění chybějících údajů u více než sta tisíce objektů (např. materiál nosných zdí, měsíc a rok dokončení apod.). Příprava sčítání tak významně přispěla ke zkvalitnění datového obsahu registru územní identifikace, adres a nemovitostí pro budoucí využití.  

Ministerstvo vnitra poskytlo údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců. Odtud jsou čerpány základní údaje o obyvatelstvu, jako jsou občanství, druh a místo pobytu či o formálních vazbách (rodič, manžel).

Podpůrným vstupem je pak jednotný informační systém práce a sociálních věcí, integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení nebo sdružované údaje o žácích a studentech všech typů škol a údaje z rejstříku škol a školských zařízení. Slouží jako pomocné zdroje informací o ekonomické aktivitě, příp. postavení v zaměstnání a úrovni vzdělání. Vždy se však zaměřují pouze na některé části obyvatelstva a nepokrývají populaci kompletně. Pracuje se i s centrálním registrem pojištěnců, který poskytuje indicie, zda bydlí osoba v zahraničí, i s automatizovaným daňovým systémem Generálního finančního ředitelství, který poskytuje informaci o ekonomické aktivitě a místě pracoviště u některých segmentů obyvatel.

„Obyvatelé mají možnost si díky vyplnění elektronického sčítacího formuláře reálně otestovat, jak fungují rozsáhlé integrační vazby mezi základními registry, zejména Registrem obyvatel, Registrem územní identifikace adres a nemovitostí a Národní identitní autoritou umožňující mj. i přihlášení přes napojené bankovní a další komerční identity. Tyto vazby jsou pro ně možná abstraktní, nebo těžko představitelné. Sčítání ale ukazuje, nakolik jsou potřebné a užitečné,“ popisuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Navzdory několikaleté snaze ČSÚ využít maximum dat z administrativních zdrojů není možné v současnosti realizovat sčítání výlučně na základě dat z registrů. Chybí totiž registr bytů či registr vzdělání za celé obyvatelstvo. Ze zdrojů veřejné správy nejsou k dispozici ani informace o ekonomické aktivitě a zaměstnání, dojížďce, adrese obvyklého bydliště, místě školy nebo pracoviště za celou populaci.

 

Autor, zdroj a kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

https://www.czso.cz/csu/czso/registry-statu-a-databaze

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN