Úvodní stránka > Aktuality

Jednání k nové SZP pokračuje

1.3.2018

1.3.2018

Minulý týden proběhla v Bruselu Rada ministrů zemědělství k budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Pro Českou republiku měla schůzka mírně pozitivní nádech, neboť většina ministrů zemědělství nepodpořila povinné zastropování přímých plateb. Zemědělský svaz ČR a také Ministerstvo zemědělství totiž zastropování odmítají.

 

Přímé platby byly hlavním tématem Rady ministrů zemědělství, která se uskutečnila v polovině února. Řešily se dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb či harmonizace plateb na hektar v členských státech. Postoje členských států k palčivému problému zastropování, jsou pro Českou republiku, která povinné zastropování odmítá, více než příjemné.

Německý ministr zemědělství zastropování přímo odmítl, Italský ministr zemědělství potvrdil zájem Itálie podporovat malé zemědělce na úkor velkých, nicméně zastropování plateb vidí spíše jako nepovinné. Francouzský ministr zemědělství zase podpořil zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci, což je také jedna z priorit prosazovaných Českou republikou. Francie odmítla národní spolufinancování SZP, i když podpořila větší zacílení přímých plateb na rodinné středně velké zemědělské podniky. Nizozemská ministryně zemědělství podpořila provázání podpor ze SZP s plněním environmentálních cílů. Zemědělské parlamentní výbory zemí Visegrádské skupiny také požadují dobrovolnost při případném zastropování přímých plateb

Předseda Zemědělského svazu ČR se v Bruselu účastnil několika meetingů: „Byl jsem v Bruselu dva dny a i z našich jednání s klíčovými osobami v Evropském parlamentu zaznívají hlasy spíše pro degresivitu, než pro zavedení stropů. Ukazuje se, že naše téměř dvouletá práce začíná přinášet ovoce a že zainteresované strany vnímají problém dopadů stropování na české zemědělství,“ říká předseda Pýcha, avšak zůstává při zemi „Přesto je ještě daleko, abychom mohli býti optimističtí.“

Evropská komise totiž stropy navrhne, ale pro hodně zemí ale nejsou tak zásadní téma jako například krácení rozpočtu, či nastavení nového modelu apod. Proto se mj. hodně věnujeme vysvětlování v Evropském parlamentu tak, aby v případě krácení rozpočet na SZP, nehledal úspory v zastropování. Nakonec totiž bude reforma vyjednávána v trialogu mezi Evropskou komisí, Evropskou Radou, a parlamentem a my děláme vše proto, aby nenastala situace, že bude Evropská komise spolu parlamentem v otázce zastropování hlasovat proti radě. Pak by totiž bylo pravděpodobné, že by ostatní ministři zemědělství upřednostnili své národní priority před odmítnutím stropů. 

Práce zástupců z České republiky, nejen zástupců ze Zemědělského svazu, v Bruselu je přesvědčit klíčové země o riziku dopadu zastropování. Po malých krůčcích se nám to daří. Nesmíme být ovšem přehnaně optimističtí, protože ještě není nic vybojováno. Musíme systematicky pokračovat v jednání.

 

Jana Sixtová

Přílohy
tz-jednani-k-szp.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN