Úvodní stránka > Aktuality

Kompenzace za sucho rozděluje zemědělce

18.4.2016

Tisková zpráva
Praha 18. 4. 2016

Zemědělský svaz ČR hodnotí pozitivně rozhodnutí vlády, kterým schválila kompenzace pro zemědělce za loňské rekordní sucho 600 milionů korun. Jsme však přesvědčeni, že výše schválené kompenzace je nedostatečná, jakkoliv si uvědomujeme stav vládní rozpočtové rezervy. Zásadně ale nesouhlasíme s nastavením kompenzace, kde je zvýhodňována jedna skupina zemědělců před druhou tj. malí zemědělci, před těmi středními a většími podniky. Sucho nerozlišuje mezi velikostí podniků, je zcela nepochopitelné, proč tak činí naše vláda.

Vláda na konci března schválila kompenzace pro zemědělce za loňské rekordní sucho ve výši 600 milionů korun. Odhady celkové škody se pohybují okolo 3 mld. Kč. Jsme si vědomi toho, že ne u všech zemědělců škoda přesahuje nastavených 30% produkce dané komodity, a také že ne všichni zemědělci budou schopni doložit uvedenou výši škody, aby tak získali nárok na kompenzaci. Proto vítáme pozitivně postoj ministra Jurečky, který přislíbil, že v případě potřeby přehodnotí postoj MZe a bude jednat o zvýšení uvedené částky.

V žádném případě ale nemůžeme souhlasit s nastavením výplaty uvedené kompenzace. Zvýhodnění malých farmářů do 89 ha, kteří budou mít nárok na dvojnásobnou výši kompenzace a farmářů do 500 ha, kteří budou mít nárok na 1,5 násobek kompenzace, považujeme za nespravedlivé. Vláda tím vysílá jasný signál, že z obavy, aby nebyla označena, že pomáhá společnosti Agrofert, je připravena nastavovat nerovné podmínky pro jednotlivé zemědělce. Jakoby sucho rozlišovalo mezi velikostí jednotlivých zemědělců. Tento krok je přitom jedním z mnoha, kdy MZe již dnes zvýhodňuje malé zemědělce.

Svým rozhodnutí vláda tak naprosto ignoruje fakt, že především zemědělci střední velikosti jsou na jedné straně specializovaní a silně orientovaní například na živočišnou výrobu a na druhé straně naopak kombinují několik nejpostiženějších citlivých komodit dohromady, jak například chov skotu a k tomu nutných pícnina a kukuřice, spolu s pěstováním cukrovky, brambor, chmele či ovoce a zeleniny. Pro ně je současná situace velmi složitá a dopady jsou tvrdší než u většiny zemědělců, kteří se orientují pouze na základní komodity rostlinné výroby, které suchem postiženy nebyly a na něž nedopadl ani propad cen způsobený ruskými sankcemi.

Rozladění větších zemědělců je veliké a ti tak přestávají věřit, že vláda chce systematicky podporovat citlivé komodity, jak se snaží deklarovat. Stávající rozhodnutí v podstatě říká, malí zemědělci dostanou dvojnásobnou pomoc a ti větší dostanou možná něco, pokud na ně vůbec něco zbyde. Členové svazu si tento signál vlády a MZe vykládají jednoznačně „nestojíme o Vás, chceme v ČR hlavně malé farmy. Vy větší zemědělci si poraďte, jak umíte.“, řekl předseda Zemědělského svazu. Vláda tak vykopává příkopy mezi skupinami zemědělců, což je naprosto nezodpovědná politika a činí tak jen proto, aby nebyla podezírána z napomáhání společnosti Agrofert. Pokud to vláda neví, tak podíl společnosti Agrofert v celém českém zemědělství je velmi malý, ale toto rozhodnutí poškozuje ty podniky, které vytváří více jak 70% potravin v ČR, chovají více jak 90% zvířat a zaměstnávají velkou většinu pracovníků v zemědělství. 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

 

 

Přílohy
2016-tz-zemedelsky-svaz-cr-ke-kompenzaci-za-sucho.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN