Úvodní stránka > Aktuality

Konference k zemědělskému školství na ČZU

30.9.2022

Minulý týden jsme organizovali na České zemědělské univerzitě konferenci na téma „Zemědělské školství“. Cílem konference bylo ukázat, že je třeba nutně řešit nastavení a fungování našeho školství.  Účastníci konference byli především zástupci škol, univerzit ale i někteří politici. Pozvali jsme také zástupkyni Dánské zemědělské a potravinářské komory, aby ukázala, že součástí výuky u nich, je mnohem větší podíl praxe. V porovnání s námi, mají dánští studenti až 1,5 roku praxe na konkrétní farmě či podniku a díky tomu je jejich schopnost zapojit se po škole do aktivní práce mnohem snazší. Ale problém není jenom podíl praxe. Ale také to, že v současnosti se na školách velmi málo věnuje prostor pro výuku fungování a práce s novými technologie. ČZU spouští nový obor zaměřený na technologie precizního zemědělství, digitalizaci a robotizaci, ale pokud máme tyto technologie masivně zavádět a plnit tak ekologické požadavky na zemědělce kladené, musí probíhat tato výuka na všech středních školách. K tomu není ale dostatek kvalifikovaných učitelů, a navíc u nás neexistuje něco, jako vzdělávání učitelů odborného výcviku. Až současní lektoři odborného výcviku odejdou do důchodu, budeme mít obrovský problém. I to je jedna z věcí, které se snažíme řešit. V neposlední řadě je důležité, že se svaz zapojuje do změny oborové soustavy a revize rámcových vzdělávacích programů, tak aby došlo ke snížení jejich počtu a zahrnutí práce s novými technologiemi.

Co se týká počtu absolventů, tak na zemědělských oborech zakončených výučním listem v současnosti studuje cca 10,5 % všech studentů a v oborech s maturitou studují zemědělskou oblast 4,1 % žáků. Tato čísla ukazují, že podíl žáku studujících zemědělství převyšuje skutečný podíl zemědělství na tj. cca 2 %, na práceschopné populaci. To jsou dobrá čísla a jsem přesvědčen, že k tomu přispívá i naše práce v rámci projektu Zemědělství žije! Nicméně stále máme problém s tím, že velká část absolventů do praxe vůbec nejde. Pokud toto nezměníme, budeme mít stále větší problém s nahrazením odcházejících pracovníků, a to jak z hlediska počtu, tak kvalifikace. Do roku 2025 totiž budeme muset obsadit 16 tis. pracovních míst. 

Pokud by Vás to zajímalo, tak videozáznam z konference a prezentace všech vystupujících naleznete níže.

Zahájení konference a úvodní slovo


Ing. Zdeňka Szebestová - Národní pedagogický institut ČR


Benedicte Gjerding Dahlberg - DAFC


Ing. David Hruška - Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun


doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. - Technická fakulta ČZU v Praze


Ing. Pavel Znamínko - SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.


Ing. Tomáš Hrůša - AGRO-partner a.s.


Ing. Ondřej Blábolil - Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek


Závěr - Ing. Martin Pýcha - předseda Zemědělského svazu

Přílohy
1-zemedelske-vzdelavani-aktualizace-inovace-szebestova-zdenka.pdf
2-benedicte-gjerding-dahlberg-dafc.pdf
3-zemedelske-skolstvi-czu-minulost-soucasnost-budoucnost-david-hruska.pdf
4-soucasny-stav-a-digitalizace-v-zemedelstvi-kroulik.pdf
5-zemedelstvi-jako-zivotni-styl-a-poslani-pavel-znaminko.pdf
6-th-konference-zs-czu-27-9-2022-tomas-hrusa.pdf
7-pozadavky-na-zamestance-27-9-2022-blabolil.pdf
2-cz-benedicte-gjerding-dahlberg-dafc-pdf.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN