Úvodní stránka > Aktuality

Nesouhlasíme s návrhem MPSV

28.2.2019

 

Praha 28.2.2019 – Zemědělský svaz ČR zásadně nesouhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na mzdové zvýhodnění zahraničních pracovníků. Podle tohoto návrhu by měli být zahraniční zaměstnanci odměňováni mzdou odpovídající mediánu mzdy v dané pozici nebo 1,2násobkem zaručené mzdy. Toto nařízení je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod a dále by zhoršilo situaci s nedostatkem zaměstnanců. ZSČR vyzývá vládu, aby tento návrh odmítla.

 

V zemědělství chybí přibližně 10.000 stálých zaměstnanců. Nejvíce chybí pracovníci na pozicích méně kvalifikovaných profesí (traktoristé, opraváři, ošetřovatelé hospodářských zvířat), ale nedostatek je znatelný i v pozicích vyžadujících vyšší kvalifikaci. Stejně jako v jiných oborech národního hospodářství, kterému podle odhadů hospodářské komory chybí více než 440.000 zaměstnanců, je nedostatek pracovníků příčinou omezování hospodářského růstu.

 

Jedním z řešení nedostatku pracovníků je zaměstnávání cizinců. V současné době například existuje program Ukrajina, který umožňuje zaměstnat ukrajinské zaměstnance. Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů tohoto projektu a jen naším prostřednictvím, přes značnou komplikovanost, administrativní náročnost a zdlouhavost, se v rámci tohoto programu podařilo získat 96 z celkem 323 zahraničních pracovníků.

 

Zaměstnávání zahraničních pracovníků je ale mnohem rozsáhlejší. Při jejich zaměstnávání v zemědělství se přichází na množství především úředních omezení. Jedním z nich je, že držitelé řidičského oprávnění skupiny C u nás mohou jezdit kamionem, dokonce i autobusem a přepravovat cestující, ale nemohou řídit traktor. Již před rokem jsme zahájili jednání s ministerstvem dopravy a přes počáteční „neřešitelnost“ je nyní připravena novela zákona č.361/2000 Sb., která umožní cizincům, kteří ve své domovské zemi získali oprávnění skupiny C, řídit i traktor. Tato změna snad bude v dohledné době i schválena.

 

V září minulého roku MPSV předložilo návrh novely zákoníku práce. Její další projednávání však pozastavilo a rozhodlo, že předmětem novely budou pouze ujednání, na kterých se dohodnou sociální partneři.

 

V souvislosti s připravovanou novelou zákoníku práce Zemědělský svaz ČR navrhuje zvýšit liberálnost právní úpravy zákoníku práce a posílit smluvní volnost prostřednictvím kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy. Zákoník práce nemůže ve své podstatě odpovídat podmínkách v různých oborech národního hospodářství a měl by stanovovat pouze obecné principy a konkrétní ujednání by měla vyplynout z kolektivního vyjednávání. Předmětem vyjednávání by mohlo být například stanovení zkušební doby, výpověď, pracovní poměr na dobu určitou, dovolená apod.

 

V mnoha, hlavně severských, zemích je kladen daleko větší důraz na účelné využití kolektivní smlouvy a vůle smluvních stran. Přesto jsou tyto země vnímány jako sociálně vstřícné. Tím se posílí význam kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy, a tím i sociální dialog ve prospěch všech zainteresovaných.

 

Přílohy
tk-mzdy.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN