Úvodní stránka > Aktuality

Pendleři

25.3.2020

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na dvě hlavní skupiny podle místa překračování hranice

A) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) - viz níže.

Hlavními pravidly jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic - pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
 • pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.  

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:

Ba) osoby pendlující z území ČR
Bb) osoby pendlující na území ČR

Pro obě skupiny nově platí, že
- musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování),
- nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
- nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka - tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě.
Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).

  

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že
- mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

  

Pro osoby pendlující na území ČR dále platí, že
- po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu.
Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy.

  

Ubytování:

 • ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky. zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt,
 • pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č. 241).
   

Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:

 • Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce.
   

Porušení délky turnusu:

 • bude-li se osoba vracet zpětdo Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i dříve než po 21 dnech - ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do ČR vpuštěna v režimu pendlera.
 • bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech - ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.
   

Obcházení pravidel:

 • varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3. přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů
 • nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury (zejm. u zdravotnického personálu) - kritická infrastruktura je pouze ta, která se nachází na území ČR (s výjimkou té, která je i v zájmu ČR - nutné ověření) a je tak označena nařízením vlády, pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně.
   

Ostatní povinnosti:

 • platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích - usnesení vlády č. 247
 • platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) - usnesení vlády č. 247
 • pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247): pendleři nesmí

  - vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami,
  - zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu,
  - vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi
  - vykonat pobyt v přírodě nebo parcích).

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-128


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Komentáře:

Diskriminace

Pavla Maršálková | pavla.marsalkova@centrum.cz | 22:55 25.03.2020 |

Podle mého názoru jde o cílenou likvidaci pendlerů. Dodržování 21 denního cyklu je diskriminační. Lidé v nepřetržitém provozu s různým cyklem služeb jako je v zemědělství, ošetřování zvířat, dojnic či jiné činnosti, mající převážně i svá hospodářství doma, které musí obstarat rodina a v případě, že by se potřenoval pendler vrátit dříve, než po 21 dnech, hned mu bude odebrán status pendlera. S tím silně nesouhlasím a připadá mi to protiprávní. V mém případě jsem samoživitelka. Jezdím pouze do 9 km vzdáleného kravína v Německu dojit... Jelikož je málo lidí, kteří by chtěli pracovat v zemědělství a v mém případě si nemohu dovolit přijít o příjem, musím se podrobit, těmto, myslím, nesprávným opatřením. Vše by se dalo řešit lidštějším způsobem. Rozhodovat by se mělo s rozmyslem a ne, aby poškodili všechno okolo. Pozn. nejspíš nás dříve zlikvidují nařízení, než virus.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN