Úvodní stránka > Aktuality

Pestrá skladba plodin

7.5.2019

 

Praha 7.5.2019 – Na polích v současné době kvete řepka a mezi veřejností se oživila spousta mýtů ohledně jejích vlastností, způsobu pěstování a pěstovaného množství. Zemědělský svaz ČR provedl šetření mezi svými členy, kolik vlastně pěstují střední a větší zemědělské podniky na svých polích této plodiny.

 

Celková výměra loni řepkou osetých ploch činí v ČR 391 tisíc hektarů. To je o přibližně 20 tisíc hektarů méně než v loňském roce. Osevní plocha řepky olejky se dlouhodobě pohybuje na stejné úrovni a letos zaznamenané snížení je v souladu s použitými osevními postupy a s vývojem počasí.

 

Členové Zemědělského svazu hospodaří celkem na 1,1 milionu hektarů zemědělské půdy. Většinou jde o střední a větší zemědělské podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Tomu odpovídá i osevní postup, který musí zajistit dostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Osevní postup typického člena Zemědělského svazu ČR je tvořen 6 – 10 zemědělskými plodinami s vysokým podílem krmných plodin.

 

Ze šetření ZSČR mezi svými členy vyplynulo, že největší zastoupení v osevním postupu má pšenice s 26 %. Další v pořadí jsou trvalé travní porosty (louky a pastviny) s 16procentním podílem a kukuřice (14 %). „Spolu s pícninami pěstovanými na orné půdě rostou zastoupení plodin určených na produkci objemných krmiv pro skot na téměř 40 procentech zemědělské půdy našich členů,“ řekl na tikové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha. „Z našeho šetření ovšem vyplynula i jiná skutečnost. Střední a větší zemědělské podniky obecně využívají širší osevní postup. Ten se ještě obohacuje, pokud se podnik věnuje i živočišné výrobě.“

 

Významnou plodinou pro zemědělce nejen v naší republice je řepka olejka, Na výměře členů Zemědělského svazu se podílí 12,5 %, což se neliší od celorepublikového průměru. „Mezi našimi členy jsou podniky, které mají vyšší zastoupení této užitečné rostliny, ale také podniky, které se jí vůbec nevěnují,“ doplnil Pýcha.

 

Kolem řepky se v posledních letech vyrojila řada mýtů, které ale nemají žádné opodstatnění a vyplývají spíše z neznalosti. Přestože naše země patří k zemím s nejvyšším podílem řepky na celkové výměře (nemá úplně nejvyšší zastoupení), pěstování řepky nepoškozuje půdu ani krajinu. Naopak. V osevním postupu patří k výrazně zlepšujícím plodinám díky bohatému kořenovému systému a množství organické hmoty, která zůstane na poli po sklizni. Tím se výrazně zlepšuje půdní struktura a omezuje se větrná i vodní eroze.

 

 

 

 

 

Právě množství organické hmoty a dobré zpeněžení produkce stojí za vyšším podílem v osevním postupu ve srovnání s některými evropskými zeměmi. Bohužel pokles zájmu o české maso a další produkty živočišné výroby vedl ke snížení celkového objemu živočišné výroby a požadavku na vyšší zastoupení krmných plodin. Tento úbytek nahradila právě řepka, která jako jedna z mála zlepšujících plodin zajistila i dostatečnou rentabilitu.

 

 

Struktura plodin členů ZSČR

 

 

 

Vladimír Pícha, mluvčí ZSČR, tel.: 603 532 136, mail: picha@zscr.cz

 

Přílohy
tk-repka-kveten.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN