Úvodní stránka > Aktuality

Pozice Zemědělského svazu ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2019 v kapitole Ministerstvo zemědělství

12.6.2018

Praha/ČR - Vláda zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2019. Předložený návrh rozpočtu kapitoly 329 MZe je ve výši 22,1 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč nižší než schválený rozpočet na rok 2018 (22,3 mld. Kč) a o 2,0 mld. Kč nižší než současný upravený rozpočet na rok 2018 (24,1 mld. Kč). Zemědělský svaz ČR k tomu má několik výhrad.

 

V předloženém návrhu rozpočtu je uvedeno, že byly navýšeny prostředky na národní dotační programy, ale realita je jiná. V porovnání se současnou slíbenou úrovní jsou plánované prostředky nižší, což by znamenalo nepokrytí některých notifikovaných podpor a to je neakceptovatelné.

 

Je nutné zachovat některé dotační tituly

Finanční krytí je třeba zajistit na slíbené současné úrovni tak, aby byly zachovány dotační tituly jako Nákazový fond, Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat či Účasti producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti. Současná výše národních podpor v ČR je nedostatečná v porovnání s podporami v zemích původní EU 15, což je jednou z příčin rostoucích dovozů a snižování národní produkce především živočišných komodit.

Vedle toho svaz upozorňuje, že finanční prostředky vyčleněné na podporu investic v rámci Programu rozvoje venkova budou na podzim zcela zazávazkovány. Na období 2019 a 2020 tak financování tohoto opatření zcela chybí. Proto požadujeme navýšení kofinancování na roky 2019 a 2020 ve výši 1, 5 mld. Kč/rok.

 

Chybí peníze pro svačinu do škol

V rámci spolufinancování Společné organizace trhu chybí prostředky pro dotační titul „ovoce a mléko do škol“, který běží v letošním roce. Z tohoto důvodu trváme na navýšení plánovaných výdajů národních dotačních programů a prostředků na spolufinancování SOT o celkovou částku ve výši 4,90 mld. Kč. Z toho:

1.    Národní podpůrné programy do zemědělství o 2,2 mld. Kč (na celkovou výši 4,2 mld. Kč) a lesního hospodářství 0,8 mld. Kč (na celkovou výši 1,09 mld. Kč).

2.    1,5 mld. Kč na navýšení kofinancování Programu rozvoje venkova v opatření na podporu investic.

  1. Spolufinancování společné organizace trhu o 0,4 mld. Kč (na celkovou výši 0,6 mld. Kč)

 

V lesních opatřeních je třeba zachovat podpory jako např. lesní hospodářské plány či zpracování plánů a osnov atd. Zároveň upozorňujeme, že lze předpokládat vyšší výdaje na likvidaci kůrovcové kalamity.

Zároveň svaz upozorňuje, že plánované příjmy ze státního podniku Lesy ČR ve výši 3 mld. Kč jsou nereálné a to s ohledem na odčerpání volných prostředků v minulých letech nutnost na úrovni tohoto podniku řešit kůrovcovou kalamitu. Nejen, že se tak sníží jeho příjmy za prodané dřevo, ale zároveň dojde zcela jistě ke zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu odhadujeme možné finanční prostředky maximálně do 1 mld. Kč.

 

Zemědělský svaz ČR

Přílohy
tz-pozice-svazu-k-navrhu-rozpoctu-mze.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN