Úvodní stránka > Aktuality

Připomínky k materiálu Ministerstva financí Koncepce nové účetní legislativy 2020-2030.

9.1.2019

Na webových stránkách Ministerstva financí byla zveřejněna veřejná konzultace k připravované reformě účetnictví v České republice. Tato problematika byla podrobně konzultována s některými subjekty a Zemědělský svaz České republiky podal k předmětnému materiálu připomínky.

Hlavní myšlenka připomínek spočívá v zakotvení principů IFRS do české účetní legislativy, v rámci možnosti směrnice EU o účetnictví pro mikro a malé účetní jednotky využít zjednodušení z pohledu vedení účetnictví a vykazování - snížení byrokracie, střední a velké účetní jednotky dobrovolně rozhodnout o použití  CAS (české účetní předpisy v plném znění) nebo IFRS-EU včetně hospod. výsledku dle IFRS jako základu pro stanovení základu daně z příjmu PO (IFRS výhoda v zvýšení kvality vykazovaných informací, mezinárodní srovnatelnost dat atd..).

Odkaz na webové stránky Ministerstva financí kde je publikován příslušný materiál: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2018/verejna-konzultace-k-souhrnu-reseni-konc-33609

Přílohy
konzultace-2018-11-30-koncepce-nove-ucetni-legislativy-2020-2030-odp-form-1-3.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN