Úvodní stránka > Aktuality

Přísnější pravidla pro skladování

29.4.2020

Od našeho vstupu do Evropské unie platí tzv. nitrátová směrnice, jejímž cílem je ochrana vod a vodních zdrojů. Od roku u nás 2014 platí vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv, která stanovuje podmínky pro ukládání statkových hnojiv. Podle této vyhlášky, která vychází z vědeckých projektů, je možné dočasně uskladnit tuhá statková hnojiva na zemědělské půdě na předem schválených plochách.

Na základě platných požadavků na skladovací kapacity pro statková hnojiva byla stanovena chybějící skladovací kapacita v přepočtu na celou výměru zranitelných oblastí. Vzhledem k tomu, že požadavky na velikost a technický stav skladů pro statková hnojiva jsou součástí podmínek kontrol podmíněnosti (tzv. Cross Compliance), je investování do této oblasti stále nezbytné. V případě, že žadatel o dotace tyto podmínky nedodrží, může mu být snížena nebo, v nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných využívaných dotací.

Zajištění skladovacích kapacit ve zranitelných oblastech si vyžádá investice na údržbu a obnovu stávajících skladů i dostavbu chybějících skladů ve výši 752 milionů korun. Do budoucna lze počítat se zpřísněním podmínek a investice do těchto kapacit se mohou vyšplhat až na 2,5 mld. korun, čímž se investiční potřeba zvýší o 1,79 mld. Kč.

Kvalita vody je veřejným zájmem. Opatření směřující tímto směrem, včetně opatření vycházejících z nitrátové směrnice, by měla tento fakt zohledňovat a stát by měl významným způsobem napomáhat finančně k jejich realizaci. V době, kdy jednou z priorit je zvýšení soběstačnosti v řadě komodit a zároveň v době, kdy některé komodity (mléko, hovězí maso) jsou významně postiženy opatřeními k zvládnutí pandemie COVID-19 se jeví tato strategie financování jako nepromyšlená a kontraproduktivní.

Stamilionové/miliardové náklady na straně zemědělské veřejnosti, v důsledku realizace opatření nitrátové směrnice, nemohou být v  ponechány jen na bedrech chovatelů. Stát musí přijmout svůj díl odpovědnosti a pomoci živočišné výrobě/zemědělství naplňovat jak povinnosti k ochraně vod, stejně jako k zajištění potravinové bezpečnosti.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN