Úvodní stránka > Aktuality

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví - MANUÁL pro členy ZS ČR

3.1.2022

1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny.

V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.

V letech 2018 a 2019 byl v gesci Ministerstva zemědělství realizován Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“ známý též pod zkráceným názvem Projekt "Zemědělec" umožňující zkrácení procedur pro získávání ukrajinských pracovníků českými zemědělskými, potravinářskými a lesnickými firmami. V důsledku legislativních změn souvisejících s implementací novely zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR byl uvedený Projekt k 1. září 2019 zrušen.

Pro zachování možnosti přijímat pracovníky z Ukrajiny do zemědělství, potravinářství a lesnictví připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj – mimořádné pracovní vízum.

Tento nástroj byl schválen vládou ČR dne 30. října 2019 formou nařízení vlády č. 291/1999 Sb. (viz příloha), jehož účinnost byla stanovena od 1. prosince 2019.

Pro provádění uvedeného nařízení vlády vypracovalo Ministerstvo zemědělství Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (viz příloha), který stanovuje postupy při přijímání žádostí, přičemž při jeho přípravě dbalo Ministerstvo zemědělství na to, aby se tyto postupy téměř nelišily od dříve fungujícího a již ukončeného Projektu.

Stručný leták k novému Programu definující jeho hlavní parametry lze nalézt v příloze, stejně jako žádost pro zařazení do Programu.

Nejvýznamnější změny, které představuje nová realizace žádostí o Mimořádná pracovní víza, jsou:

  • Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit – nyní podle CZ-NACE (viz text nařízení vlády)
  • Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele – nyní podle CZ-ISCO (viz text nařízení vlády
  • Délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně)
  • Časově omezená platnost projektu (do 31. prosince 2022)
  • Byla zrušena podmínka zaměstnání min. 3 osob v období 2 let před podáním žádosti
  • V případě hromadné žádosti musí zaměstnavatel doložit i vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj záměr se zástupci zaměstnanců
  • Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR
  • Od 1.7.2021 se žádosti podávají na GK ČR ve Lvově

 V případě zájmu kontaktujte Ing. Lenku Šímovou na simova@zscr.cz nebo 725 345 290.

Zdroj: MZe

Přílohy
1-0-manual-mimoradne-pracovni-vizum-ukr-2022.pdf
1-1-mpv-cestne-prohlaseni-elektronicky-2022.docx
1-2-mpv-zadost-zs-cr-2022.xlsx
1-3-hlasenka-volneho-pracovniho-mista-2022.pdf
1-4-zadost-o-povoleni-k-zamestnani-2022.pdf
2-2-tiskopis-zadosti-o-vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe-vizum-cze-rus.pdf
2-3-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-firma.doc
2-4-potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-au-2022-osoba.doc
2-5-plna-moc-k-poskytnuti-informaci-o-stavu-rizeni-mpv-2022.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN