Úvodní stránka > Aktuality

Řešení kalamity hraboše stále v nedohlednu

14.11.2019

Zemědělcům už zbyly jen oči pro pláč nad zdevastovanou úrodou. ,,Kalamita s hraboši rozhodně nekončí, četnost v některých regionech se naopak zvýšila“, zaznělo minulý týden ze strany ÚKZÚZ na Rostlinolékařských dnech. Jediná záchranná strategie, která jím zbyla, vycházela z naděje, že čím déle budou posouvat termín setí, tím sníží poškození vzcházejících ozimů. K dnešnímu dni evidujeme škodu ve výši 1,34 mld. Kč na více než 131 tis. ha. Tuto výši nevnímáme jako konečnou.

Náš svaz od počátku vyvíjel tlak na řešení této situace. Oslovili jsme ministerstvo a další organizace s návrhem řešení. Na žádost zemědělců a ZS ČR dne 5.8.2019 ÚKZÚZ povolil plošnou aplikaci přípravku STUTOX II v oblastech, kde došlo k neúnosnému přemnožení hraboše polního. Na základě vyvolané kritiky ze stran ekologických aktivistů a ministerstva životního prostředí, Ministerstvo zemědělství dne 8.8. 2019 dočasně pozastavilo možnost plošné aplikace přípravku STUTOX II. Zůstala tak možnost pouze aplikace STUTOXU II do nor, ale i s tímto postupem je spojená řada komplikací. Jednou z nich je zdlouhavá čekací doba na povolení a nutnost proškolení personálu, který bude STUTOX II aplikovat. Dalším problémem v povolení aplikace do nor byl a je pro mnohé zemědělce výskyt chráněného Křečka, na základě něhož AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny) žádost zamítá.

Kromě narůstajících škod na nově založených porostech hrozí riziko poškození půd erozí. Z hlediska kontrol správné zemědělské praxe by tak mohli být zemědělci trestáni za situaci, kterou nemohou ovlivnit. Dalším následkem je riziko, že na poškozených pozemcích nebude dostatek krmiva pro hospodářská zvířata.

„MZE a MŽP sice po zasedání Zemědělského výboru slíbily vypracování vzájemné dohody, kterou dodnes nemáme. Oslovil jsem tedy premiéra, aby do řešení této situace vstoupil a ukončil tuto agónii státních orgánů. Jednání o této kalamitě bude také předmětem jednání tripartity,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle informací ZSČR se na premiéra obracejí s žádostí o řešení situace i přímo postižení zemědělci.

Aplikace STUTOXu II je v této době již zbytečná, protože vlhkost půdy účinnou látku okamžitě rozloží. Je třeba nalézt systémové řešení, které v budoucnu omezí riziko vzniku podobné kalamitní situace.

Tisková konference:

Přílohy
tk-hrabosi-14-11-2019.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN