Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů /zákon o rybářství/, ve znění pozdějších předpisů

20.4.2017

V Praze dne 20. 4. 2017

Zemědělský svaz České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů /zákon o rybářství/, ve znění pozdějších předpisů, zaujímá toto stanovisko: Cílem návrhu novely vyhlášky je sjednocení výdeje loveckých a rybářských lístků pro občany, neboť v současné době je lovecký lístek vydáván na dobu neurčitou a u rybářského lístku zatím tato možnost nebyla. Přijetí novely vyhlášky tak bude mít za následek jak snížení administrativní zátěže pro činnost rybářských orgánů, tak i pro žadatele o vydání rybářského lístku. Z těchto důvodů představuje předkládaný návrh také výraznou časovou úsporu pro občany, kteří nebudou muset chodit každých deset let na úřad a žádat o vydání nového rybářského lístku.

Z důvodů výše uvedených hodnotí Zemědělský svaz České republiky předkládaný návrh novely vyhlášky jednoznačně pozitivně a doporučuje jeho přijetí v navrhovaném znění. Stejné doporučení obsahuje i stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, jehož zpracováním byl Zemědělský svaz České republiky pověřen.

Přílohy
stanovisko-zs-cr-rybarstvi.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN