Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu zákona o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

14.3.2017

Praha/ČR - Zemědělský svaz ČR plně podporuje návrh zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům, který předložil šéf komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik spolu se dvěma svými stranickými kolegy.

 

Zemědělská půda v ČR je cílem spekulativních nákupů ze strany realitních společností či investičních fondů, za kterými mohou být také zahraniční investoři. Tato situace pak vede rychlému růstu ceny půdy a nájemného, a dostává se mimo reálné možnosti zemědělců. Návratnost takovéto investice do půdy je při běžném výnosu ze zemědělského hospodaření v desítkách let. Logicky tak rostoucí zájem o nákup půdy není veden s cílem dlouhodobě na půdě hospodařit ale spekulativně vydělat na nákupu a následném prodeji. To ale ohrožuje velmi významně samotnou existenci zemědělských podniků.

 

Česká republika jako jedna z mále zemí v Evropě nijak neupravuje obchodování s půdou. Zatímco všechny okolní země se snaží půdu chránit a stabilizovat fungování zemědělců, naše politické představitele jako kdyby tento problém vůbec nezajímal.

 

Zemědělský svaz ČR spolu s Agrární komorou připravili tento návrh, který je v porovnání s okolními zeměmi jen velmi malým omezením obchodováním s půdou a vyzýváme poslance, aby tento návrh schválili.

 

"Jde nám o to, aby se zemědělcům neprodávala půda pod rukama. Aby půdu vlastnili čeští zemědělci" zdůvodňuje toto stanovisko předseda svazu Ing. Martin Pýcha a dodává, „hrozně nerad bych se u nás dožil situace jako v některých afrických zemích, kde velké množství půdy skoupila Čína, aby si zajistila dostatek potravin pro své obyvatele do budoucna.“

 

 

 

Jana Sixtová, PR manažer

Přílohy
tz-zs-13-3-k-predkupnimu-pravu.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN