Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu zákona o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

14.3.2017

Praha/ČR - Zemědělský svaz ČR plně podporuje návrh zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům, který předložil šéf komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik spolu se dvěma svými stranickými kolegy.

 

Zemědělská půda v ČR je cílem spekulativních nákupů ze strany realitních společností či investičních fondů, za kterými mohou být také zahraniční investoři. Tato situace pak vede rychlému růstu ceny půdy a nájemného, a dostává se mimo reálné možnosti zemědělců. Návratnost takovéto investice do půdy je při běžném výnosu ze zemědělského hospodaření v desítkách let. Logicky tak rostoucí zájem o nákup půdy není veden s cílem dlouhodobě na půdě hospodařit ale spekulativně vydělat na nákupu a následném prodeji. To ale ohrožuje velmi významně samotnou existenci zemědělských podniků.

 

Česká republika jako jedna z mále zemí v Evropě nijak neupravuje obchodování s půdou. Zatímco všechny okolní země se snaží půdu chránit a stabilizovat fungování zemědělců, naše politické představitele jako kdyby tento problém vůbec nezajímal.

 

Zemědělský svaz ČR spolu s Agrární komorou připravili tento návrh, který je v porovnání s okolními zeměmi jen velmi malým omezením obchodováním s půdou a vyzýváme poslance, aby tento návrh schválili.

 

"Jde nám o to, aby se zemědělcům neprodávala půda pod rukama. Aby půdu vlastnili čeští zemědělci" zdůvodňuje toto stanovisko předseda svazu Ing. Martin Pýcha a dodává, „hrozně nerad bych se u nás dožil situace jako v některých afrických zemích, kde velké množství půdy skoupila Čína, aby si zajistila dostatek potravin pro své obyvatele do budoucna.“

 

 

 

Jana Sixtová, PR manažer


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: