Úvodní stránka > Aktuality

Studie na téma "Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce a roli sociálního dialogu v zemědělství".

23.5.2018

Zajímá vás, jak bude vypadat práce v zemědělství? Jak se změní charakter práce vlivem robotizace a digitalizace? Jak vnímají práci v zemědělství samotní zemědělci? Těmito a dalšími otázkami se zabývá studie, která vznikla na podporu sociálního dialogu v rámci OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939, který je financován z prostředků ESF.

Přílohy
agrodialog-ii-studie-final-20180430.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN