Úvodní stránka > Aktuality

Svaz uzavřel s odbory kolektivní smlouvu vyššího stupně 2015

6.1.2015

Zemědělský svaz ČR jako největší zemědělská zaměstnavatelská organizace a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů uzavřeli s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro rok 2015. Na podpisu smlouvy se dne 22. 12. 2014 dohodli zástupci všech organizací – předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. Pavel Vinohradník a odborový předseda Bohumír Dufek.

Smlouva byla podepsána po měsíčním, někdy vyhroceném a obtížném vyjednávání. První vyjednávání na začátku prosince roku 2014 skončilo rozporem, neboť zástupci odborů požadovali navýšení minimálních mzdových tarifů o 3,7 %, naproti tomu zaměstnavatelé byli ochotni diskutovat o navýšení ve výši 1,5 %. Na dalším jednání uskutečněném z poloviny prosince bylo úspěšnější z hlediska sblížení názorů, avšak stále nedošlo k dohodě, ovšem obě strany upravily své návrhy.

Konečným výsledkem, na kterém se po čtyřech setkáních dohodly strany zaměstnavatelů a odborů, je navýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství v průměru zhruba o 2,7 %.

„Dohoda s odbory se odvíjela od zvýšení minimální mzdy, což se projevuje ve všech tarifních třídách, tudíž jsme museli přizpůsobit i tarifní třídy na té nejnižší úrovni“ říká předseda svazu Pýcha.

Uzavřená kolektivní smlouva vyššího stupně nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015. Strany, které podepsaly kolektivní smlouvu, se dohodly, že s odesláním smlouvy na Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň požádají o rozšíření působnosti této smlouvy na ekonomické subjekty působící v odvětví zemědělství.

„Nejvyšší navýšení je u minimální mzdy a to na 9 200 Kč. Minimální mzdu má ale velmi malá část zaměstnanců v zemědělství, tak si myslím, že to navýšení nepoznají. V případě tříd 4. - 7. se bude nárůst pohybovat mezi 2,4-2,8 %, kde se mzdy zvýší řádově o 300 – 500 Kč ……právě do těchto tarifních tříd spadá velká část pracovníků v zemědělství.“ doplňuje Pýcha.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-zs-cr-ksvs-2015.pdf
ksvs-ze-zs-cr-a-cmszp-na-rok-2015.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN