Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v květnu 2020

5.6.2020

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha). Populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Překročení aktuálního prahu škodlivosti (200 aktivních nor na ha), který platí od 1. 6., se drží na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mírné riziko představuje též Moravskoslezský kraj. Tím, že se mění práh škodlivosti, lze očekávat v průběhu června v jednotlivých krajích spíše další pokles míry rizika ohrožení zemědělských porostů.

V současnosti probíhá monitoring ÚKZÚZ v trvalých kulturách, včetně sadů a vinic a dále též v širokořádkových plodinách (brambory, kukuřice a řepa). V hustě setých plodinách již není možné objektivní monitoring zajistit. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat vyžraná kola. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější květnové stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech révy, vojtěšky, jetele a v sadech a trvalých travních porostech (ojediněle i 50násobek prahu škodlivosti). Nejméně aktivních nor bylo zaznamenáno v porostech jařin (0,1násobek prahu škodlivosti).

Nyní je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v Jihomoravském a Jihočeském kraji, kde se průměrná intenzita výskytu pohybuje na úrovni 4násobku prahu škodlivosti. Situace v oblastech, kde dosáhly populace extrémních výskytů (minimálně 10násobku prahu škodlivosti) by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byly zaznamenány populace hraboše pod touto hodnotou, lze očekávat gradaci v letošním roce.

Aktuální míru rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích uvádíme v příloze.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu, zejména v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese.

Nově lze nyní také dostávat aktuální informace nejen o hraboši z vybraných okresů na e-mailovou adresu uživatele (mp4).

Autor a zdroj:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vyskyt-hrabose-polniho-v-kvetnu-2020.html

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN