Úvodní stránka > Aktuality

USNESENÍ zemědělského výboru z 27. schůze dne 2. října 2019 ke škodám na polích páchaných hrabošem polním

4.10.2019

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka a po proběhlé rozpravě

  1. ž á d á Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a jejich podřízené organizace, aby zajistily na nejvíce postižených územích povolení výjimky na cílenou povrchovou aplikaci STUTOX II. Tato aplikace bude v omezené dávce povolována individuálně na konkrétní zemědělský pozemek, a to po osobní návštěvě zaměstnance Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v daném zemědělském podniku;

  2. ž á d á Ministerstvo životního prostředí a jeho podřízené organizace, aby zajistily v oblastech s kalamitním výskytem hraboše polního povolení výjimky na aplikaci STUTOX II do nor i v oblastech s výskytem křečka a sysla, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o výjimku;

  3. ž á d á   Ministerstvo životního prostředí, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech;

  4. ž á d á vládu ČR, aby tyto a podobné situace byly v budoucnu řešeny komplexně a systémově všemi zainteresovanými orgány státní správy;

  5. p o v ě ř u j e předsedu zemědělského výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády ČR, ministra zemědělství, ministra životního prostředí, ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny.

 

 

 Jan  POŠVÁŘ v.r.                                                                           Jaroslav  FALTÝNEK v.r.

 ověřovatel výboru                                                                                    předseda výboru

Přílohy
uy126-hrabos.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN