Úvodní stránka > Aktuality

V roce 2014 dosáhl výsledek hospodaření v zemědělství ČR nadprůměrně dobrého výsledku

6.3.2015

Tisková zpráva Zemědělského svazu ČR ze dne 6. 3. 2015 k výsledkům hospodaření v zemědělství v r. 2014

V Praze dne 6. března 2015

V roce 2014 dosáhl výsledek hospodaření v zemědělství ČR nadprůměrně dobrého výsledku. Šetření Zemědělského svazu (šetření dle účetnictví ČR) ukázalo nadprůměrný zisk v přepočtu na celé zemědělství ve výši téměř 19 mld. Kč (na hektar to představuje 5 331 Kč). Je to více jak dvojnásobně vyšší výsledek vzhledem k dlouhodobému průměru výsledku hospodaření za roky 2004 až 2014, který byl dle svazových šetření cca 2 400 Kč/ha. Českému zemědělství se v roce vstupu do EU podařilo stabilně převrátit výsledek z červených do černých čísel. Souhrnný výsledek hospodaření za období vstupu ČR do EU přesahuje zhruba 120 mld. Kč. Oficiální čísla o hodnotě investic do zemědělství za toto období nejsou dostupná, ale dle našeho odhadu je jejich suma plně srovnatelná s touto kumulovanou výší zisku. Přestože tento výsledek vypadá na první pohled pozitivně, je třeba podívat se na jeho příčiny podrobněji.

Hlavními příčinami tohoto výsledku jsou především vnější faktory tj. velmi dobrá úroda a rozumné ceny živočišných komodit. Zemědělská produkce vzrostla podle odhadu meziročně o 4,8 procenta a to především vlivem rekordní úrody obilí a řepky. V živočišné výrobě k výsledku nepřispěla vyšší produkce, ale naopak růst cen, především mléka, ale i skotu, prasat a vajec. I přes dobré ceny živočišných komodit, však ceny zemědělských výrobců (jakožto nejslabšího článku v hospodářské soutěži v agrobyznysu) byly v r. 2014 oproti roku 2013 téměřo 4% nižší (z toho se nejvíce snížily ceny rostlinných výrobků a to o více jak 10%). Naše průměrná cena např. u potravinářské pšenice za rok 2014 (4 483 Kč/t) se nedostala ani na průměr roku 2007, kdy cena byla 4 578 Kč. Cena krmné kukuřice za rok 2014 (4 253 Kč/t) se nedostala ani na průměr roku 1996, kdy cena byla 4 765 Kč/t. Cena konzumních brambor za rok 2014 (4 865 Kč/t) se nedostala ani na průměr roku 1995, kdy cena byla 7 982 Kč/t apod. Čeští zemědělci tak mají stále problém získat srovnatelnou cenovou úhradu ve srovnání především s původními členskými zeměmi EU.Jak výši úrody, tak ceny svých výrobků, mohou ale zemědělci ovlivnit pouze v omezené míře.

Významný vliv na výši hospodářského výsledku má i objem zemědělských podpor. Při porovnání výše hlavních zemědělských dotací (necelých 30 mld. Kč) a výše zisku za rok 2014 tj. 19 mld. je zřejmé, že české zemědělství je ziskové právě díky oněm podporám. Bez nich by bylo cca 11 mld. Kč ve ztrátě, anebo by ceny potravin u nás musely být mnohem vyšší. Ceny hlavních zemědělských komodit jsou vytvářeny na světových burzách a nejen české ale i evropské zemědělství by bez podpor bylo jen obtížně konkurenceschopné. Regulace a povinnosti kladené na zemědělce Společnou zemědělskou politikou EU, pracovně právními a dalšími předpisy v unii, společně s vyššími náklady na pracovní sílu a dalšími vlivy jako jsou např. cena ropy, elektřiny apod. neumožňují našim zemědělcům existovat bez podpor a dotací.

Díky tomu, že dobrý výsledek roku 2014 byl vytvořen především vnějšími faktory, je velmi nepravděpodobné, že se tato situace v r. 2015 bude opakovat. Z dosavadního vývoje lze předpokládat, že bude těžké v letošním roce udržet srovnatelnou cenovou úroveň. Ceny placené zemědělcům začaly již v druhé polovině loňského roku klesat a do roku 2015 vstupují zemědělci s cenami cca 10 % nižšími než do roku minulého. Předpokládáme tak, že letošní tržby za rozhodující rostlinné i živočišné komodity budou v porovnání s rokem 2014 nižší.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Předseda Zemědělského svazu ČR: Ing. Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
2015-tz-k-vysledku-zemedelstvi-za-rok-2014.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN