Ve středu proběhla konference ke Společné zemědělské politice po roce 2020 a jejích dopadech

22.6.2018

20. června uspořádal Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů konferenci, kde se hovořilo o Společné zemědělské politice po roce 2020 a jejích dopadech. Za hojné účasti z řad nejenom zemědělců vystoupili Martin Pýcha, Bohumír Dufek, Petr Povolný a Pavel Lapka z generálního ředitelství  Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova, Paolo Gouveia, hlavní poradce pro politiku Copa Cogeca, Luc Vernet z Farm Europe, Kateřina Bělinová z MZe, Martin Hlaváček, poradce konsorcia nevládních organizací a  Svatopluk Müller, jednatel společnosti Zemagro, s. r. o. Zapojil se i prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Na konferenci dorazili i zástupci ze Slovenska v čele s Milanem Mišánikem.


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: