Vývoj nákupu mléka v ČR od r. 1920

30.7.2018

Významné rozdíly jsou oproti v r. 1989 - nákup mléka se v r. 2017 snížil na 55% původního stavu. Rozdíly jsou i oproti období první republiky: Např. v r. 1920 se v Čechách vyprodukovalo zhruba stejně mléka, jako bylo nakoupeno v r. 2016. V poslední době se nákup mléka zvyšuje. Naposledy došlo k meziročnímu poklesu nákupu za 1. pololetí 2017.  V 1. pololetí 2018 oproti 1. pololetí 2017 se nákup mléka meziročně zvýšil o 3,6%.

 

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: