Za deset obalů lístek do muzea

10.4.2017

Začíná druhé kolo kampaně na podporu prodeje mléka

Je to možná drobná akce, přesto se jí v prvním kole účastnilo více než 280 lidí. V praxi to znamená přes 1000 návštěvníků, kteří vyhráli svůj vstup do muzea za to, že si dali práci a z obalů mléka, kterého běžný Čech vypije ročně několik desítek litrů, vystřihli jméno jeho výrobce. Nyní Národní zemědělské muzeum společně se Zemědělským svazem ČR spouští druhé, jarní kolo „mléčné kampaně“.

Cílem soutěže je přimět spotřebitele, aby se u potravin podívali i na jméno a adresu výrobce. A ukázat jim, že taková věc je normální nejen u gastronomických specialit, ale i u něčeho pro nás tak běžného, jako je kravské mléko. Proto si kampaň hraje se slogany „Zapojte krávy do hry“ a „Pijte mléko a propijte se až do muzea.“

„Potravinářství a gastronomie jsou obory, které jsou pomyslnou špičkou celého zemědělství, z tohoto pohledu je pro nás vstupenka do muzea tím správným dárkem pro každého soutěžícího,“ říká ředitel muzea Milan Jan Půček. „V našich nově otevíraných expozicích se věnujeme jednotlivým zemědělským oborům, jako jsou rybářství, lesnictví nebo myslivost, v letošním roce zahájíme provoz právě gastronomického studia a dětské gastronomické herny,“ popisuje plány pražské budovy. Proč je partnerem soutěže právě Zemědělský svaz? Na to odpovídá jeho předseda Martin Pýcha: „Zemědělský svaz ČR se dlouhodobě snaží ukázat, jak důležité je volit při nákupu české potraviny, u kterých známe nejen výrobce, ale

máme mnohem větší garanci kvality a zdravotní nezávadnosti. Proto tento krok pokračovat v soutěži velmi vítáme. Doufám, že tato soutěž pomůže spotřebitelům uvědomit si, že při nákupu našeho mléka volí také práci českých lidí, venkov a českou krajinu, ale také krajinu, ve které žijeme.“

Pravidla hry jsou stejná jako v předchozím kole, deset výstřižků z obalů od mléka mohou návštěvníci vyměnit za rodinnou vstupenku do muzea. Vyhrává každý. Jarní kolo by mohlo být o to zajímavější, že soutěž platí i pro vstup do mimopražských poboček muzea, které jsou v Čáslavi, na zámku Kačina a zámku Ohrada a ve Valticích. Právě mimopražské pobočky zahajují v dubnu svoji sezonu a pro návštěvníky mají připravené sezónní výstavy a také řadu jednodenních akcí. Přesná pravidla soutěže najdete na www.nzm.cz/mleko.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další čtyři pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz, Lenka Martinková tel. 773 451 012, e-mail lenka.martinkova@nzm.cz

Zemědělský svaz České republiky je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat členům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Kontakt: ZS ČR, Hybernská 38, Praha 1, www.zscr.cz, ing. Jana Sixtová, tel. 602 790 272, mail sixtova@zscr.cz

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: