Úvodní stránka > Aktuality

Zákaz pesticidů je neuvážený

2.12.2013

Tisková zpráva
Praha, 29. listopadu 2013

Dle rozhodnutí Evropské komise nemohou zemědělci od 1. prosince 2013 po dobu dvou let používat dosud běžné neonikotinoidové insekticidy, obsahující účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Toto opatření však není podložené detailním výzkumem a názory expertů se velmi různí. Zemědělský svaz ČR zastává stanovisko, že bylo toto rozhodnutí neuvážené.

Hlavním motivem Evropské Komise byla ochrana zdraví včel, které může být vlivem používání neonikotinoidů ohroženo. „Zemědělci si jsou velmi dobře vědomi významu včel a dalších hmyzích opylovačů, vždyť významná část jejich úrody závisí právě na jejich existenci. Nikdo by tedy neměl zemědělce obviňovat z nezájmu o jejich ochranu,“ uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. „Přesto jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí zakázat používání těchto látek nebylo důkladně zváženo včetně všech důsledků,“ dodal Pýcha. Stejný názor zastává také evropská zemědělská organizace Copa - Cogeca, která upozorňuje, že tento krok nebyl plně vědecky odůvodněný.

O zákazu rozhodla Evropská komise poté, co se experti jednotlivých členských zemí nedokázali na vlivu těchto přípravků dohodnout. Např. zástupci ČR spolu s dalšími 7 zeměmi hlasovali proti zákazu používání těchto přípravků. Evropská komise chce po dvou letech zvážit všechny nové informace týkající se těchto neonikotinoidů a předložit návrh na další postup. „Podle nás měl být ale postup přesně opačný. Nejprve měla být tato věc pečlivě prozkoumána a pak teprve učiněno rozhodnutí, tak jako to hodlají udělat Spojené státy. Plánují intenzivní výzkum a jsou rozhodnuti konat, pokud k tomu budou mít pádné důvody,“ říká Pýcha. Evropští politici reagují spíše na veřejné mínění než na vědecká fakta.

Veliké omezení je to například pro pěstitele kukuřice v souvislosti s ochrannou proti šíření bázlivce kukuřičného. V některých oblastech ČR jsou dokonce nařízena Státní rostlinolékařskou správou mimořádná opatření v případě, že se bázlivec kukuřičný v těchto oblastech vyskytne. Na zákaz používání neonikotinoidů mohou zemědělci zareagovat pouze dvěma způsoby. Buď se smíří s nižší úrodou a šířením některých škodlivých činitelů, což se ale bezpochyby promítne do jejich ekonomiky, nebo se vrátí k používání starších insekticidů, které jsou však ekologicky méně šetrné.

Toto je další z opatření, které může způsobit zvýšení dovozů ze třetích zemí, kde tyto látky povoleny jsou. Již vícekrát se stalo, že evropské orgány rozhodly o změně politiky a později svá rozhodnutí změnily - jen těžko se tedy věří, že jde o dobře zvážený krok. Nezbývá než doufat, že se Evropa zákazem neonikotinoidů nevzdala velmi účinné ochrany plodin pouze kvůli zvýšení popularity některých politiků.

Klára Kozlová
Zemědělský svaz ČR


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN