Úvodní stránka > Aktuality

Zástupci ZS ČR jednali s kardinálem Dukou

4.9.2015

Předseda Zemědělského svazu ČR se sešel s kardinálem Dominikem Dukou a současně se zástupci zodpovědnými za správu církevního majetku mons. Tomášem Holubem a Ing. Karlem Štíchou. Hlavním předmětem jednání bylo představit Zemědělský svaz a jeho aktivity v oblasti zemědělství a venkova, diskutovat o správě a hospodaření na církevní půdě a také koordinovat vzájemná stanoviska a názory při jednání na MZe především ve vztahu k Programu rozvoje venkova a problematice půdy.

Církev se postupně stává největším vlastníkem půdy v ČR a snaží se hledat cesty jak tuto půdu co nejlépe spravovat, byť sama nemá, až na výjimky, v úmyslu na této půdě zemědělsky hospodařit. Církev v současnosti proto nastavuje takové procesy, které mají za cíl zajistit, aby nájemci hospodařící na této půdě byli opravdu dobří hospodáři, což je v souladu s cíli Zemědělského svazu. Církev oceňuje zájem členů svazu o nájem její půdy, nicméně konečná rozhodnutí jsou na jednotlivých diecézích, které majetek spravují.

Obě strany se také shodly na vzájemné diskusi o problematice nastavení pravidel a fungování Programu rozvoje venkova (Česká biskupská konference má svého zástupce v Monitorovacím výboru PRV) a také o pravidlech hospodaření na zemědělské půdě.

 

Ing. Martin Pýcha

Přílohy
tz-2015-09-04-setkani-s-dukou.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN