Úvodní stránka > Aktuality

Zemědělský svaz ČR odhaduje vysoký agrární zahraniční schodek

21.11.2016

Větrný Jeníkov - Vývoj agrárního zahraničního obchodu není příznivý. To zaznělo na zasedání výboru Zemědělského svazu ve Větrném Jeníkově. Svaz odhaduje, že dojde k opětovnému zhoršení agrárního salda ČR na cca minus 22 mld. Kč. V agrárním dovozu i vývozu bude dosaženo historického maxima. Strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří navzdory přijaté rozvojové strategie resortu MZe ČR zlepšovat.

 

Saldo agrárního zahraničního obchodu unie je kladný

Koncentrovaným ukazatelem situace v agrární sféře je vývoj salda agrárního zahraničního obchodu. Záporné saldo agrárního zahraničního obchodu unie bývalo v 90. letech v průměru -26 mld. EUR ročně. V období 1997 až 2004 to bylo -2 mld. EUR ročně. Od r. 2012 je unijní saldo nepřetržitě kladné v řádu 16 mld. Kč ročně. EU jako celek změnila záporný trend salda agrárního zahraničního obchodu na trend kladný, ale u nás k tomu zatím nedošlo. Z výsledků ČSÚ je zřejmé, že záporné agrární saldo za leden až srpen 2016 se zhoršilo.

 

Nejvyšší záporné agrární saldo je u masa 

Meziročně se záporné agrární saldo zhoršilo u masa a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo. Až 88 % záporného agrárního salda je tvořeno vysokým záporným saldem u masa. Z masa dovážíme hlavně vepřové maso a to hlavně z Německa. Za 1. pololetí 2016 jsme k nám dovezli masa za 12 mld. Kč, což je více než za celý rok 2006, kdy do ČR bylo dovezeno masa za 11 mld. Kč.  Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu k tomu říká: „Dlouhodobě dovážíme ve velkém výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Markantním případem vedle masa jsou také mléčné výrobky. Nejedná se o mléko“ Kladné saldo zahraničního obchodu mléčnými výrobky je stále menší. „Dovážíme ve velkém to, co jsme schopni dobře vyrobit doma a k tomu zaměstnávat naše pracovníky a realizovat vlastní potenciál,“ podotýká Pýcha. V agrárním dovozu i vývozu bude dosaženo historického maxima, ačkoliv agrární dovozy se zvyšují rychleji a vývozy to nestačí vykompenzovat.

 

Dovážíme to, co jsme schopni vyrobit doma

Záporné saldo např. u zeleniny se také zvyšuje a obdobně jako u mléčných výrobků dovážíme ve velkém to, co jsme schopni dobře vyrobit doma, realizovat vlastní potenciál a k tomu zaměstnávat naše pracovníky. Agrární saldo nám mírně zlepšují tyto komoditní skupiny: obiloviny, tabák a tabákové výrobky, živá zvířata a syrové nezahuštěné mléko (nikoliv mléčné výrobky, jak se někdy mylně uvádí). Jsou to komodity, k nimž nepřidáváme přidanou hodnotu.

 

 

Přílohy
2016-11-15-tz-odhad-schodku-agrarniho-zahranicniho-rozpoctu.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN