Úvodní stránka > Aktuality

Zvýšení daně z nemovitostí je další nesmyslný krok vlády

14.9.2023

 Již mnoho měsíců jsou u nás diskutovány vysoké ceny potravin. Vláda a její premiér především, hledají viníka, na kterého by mohli ukázat, že za zvýšení cen potravin může, namísto toho, aby hledali skutečnou příčinu vysokých cen potravin.  A tak vláda na jedné straně křičí „chceme levné potraviny“, a na straně druhé dělá kroky, které produkci potravin u nás prodražují. Nebudu tady vyjmenovávat všechny kroky vlády vedoucí ke zvýšení cen, ale zmíním se o jednom z posledních, tj. zvýšení daně z nemovitosti na zemědělské půdě.

Konsolidační balíček vlády, který bude schvalovat sněmovna již tento týden, totiž počítá se zvýšením základní sazby na 1,8 násobek. Vláda sice ponechá výtěžek z této daně ve prospěch obcí a nechá jim možnost tuto daň snížit, ale reálně k tomu přistoupí jen málokterá z nich, což ostatně jejich zástupci potvrzují.  Vláda totiž obcím stejné či větší prostředky odebere jinou formou.

Daň z nemovitosti nakonec tedy zaplatí zemědělci. Ať již přímo jakožto vlastníci půdy na které hospodaří, anebo nepřímo prostřednictvím navýšeného pachtu vlastníkům této půdy. Je tedy zcela logické že tuto daň se dříve či později budou zemědělci snažit promítnout do realizačních cen své produkce.

Nejabsurdnější je přitom souběh tohoto navýšení s plánovaným vyčleněním půdy mimo produkci. Zemědělec tak nebude smět na části svých pozemků hospodařit, a přitom z těchto pozemků bude platit vyšší daň. Tomu říkám „opravdu skutečná podpora zemědělské produkce s cílem zajistit levné potraviny“.  Vláda tímto opatřením ukazuje, že jí ve skutečnosti vůbec nejde o cenově dostupné potraviny. Naopak. Mnohé kroky, které vláda dělá, produkci potravin prodraží.

Uvedená daň bude znamenat zvýšený náklad na jeden hektar zemědělské půdy v průměrné výši cca 550 Kč/ha. Přitom dlouhodobý průměr ziskovosti českého zemědělství se pohybuje na úrovni cca 3000 Kč/ha zemědělské půdy. Jinými slovy toto zvýšení daně z nemovitosti sníží dlouhodobou ziskovost zemědělců o jednu šestinu. To vládu ale nezajímá. Stačí jí argument, že daň z nemovitosti v Česku je nízká. Přitom ale opomíjí fakt, že mnohé země mají různé výjimky pro produkční zemědělce právě proto, aby nezvyšovaly ceny potravin. Žádné srovnání daně z nemovitosti na zemědělské půdě v jednotlivých zemích EU ale vláda nepředložila.

Naše úsilí přesvědčit vládu, aby daň nezvyšovala, je bohužel neúspěšné. Nepomohlo ani to, že jsme o této dani jednali na mnoha stranách. Nepomohlo, že jsme přesvědčili i naše partnerské zaměstnavatelské svazy a odbory a dostali tento požadavek mezi devět společných požadavků na úpravu konsolidačního balíčku. Vláda osm z těchto devíti bodů odmítla včetně nezvýšení daně z nemovitosti. Přesto je třeba stále bojovat.

Apelujeme na vládu: Přehodnoťte své rozhodnutí. Zvažte důsledky, které zvýšení daní přinese nejenom zemědělcům, ale i občanům.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN