Úvodní stránka > Kalendář

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR - územní organizace Mělník.

Program :

1. Zahájení, návrh na řídícího valné hromady, volba návrhové komise a volební, která současně ověří usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu a schválení programu

2. Zpráva předsedy ÚO - zhodnocení činnosti za uplynulé období

3. Vystoupení zástupce celostátního vedení svazu (programové zaměření činnosti svazu na roky 2022 – 2026, změna stanov, aktuální situace,…)

4. Diskuse

5. Schválení stanov ZS ČR územní organizace Mělník

6. Volba představenstva ÚO, volba předsedy a místopředsedy ÚO, volba
kontrolora ÚO

7.Projednání a doporučení krajské radě na funkci předsedy krajské rady,
předsedy ZS ČR

8. Závěr

 

Přílohy
pozvanka-na-valnou-hrpomadu-zs-uo-melnik-22-6-2022.doc

CZ EN