Úvodní stránka > Kalendář

P o z v á n k a na volební Valnou hromadu Zemědělského svaz ČR, ÚO Rakovník a Kladno

Program:

 1. Zahájení schůze – Ing. Zbyněk Polívka
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba komisí
 4. Vystoupení hostů
 5. Zpráva o činnosti ÚO ZS Rakovník a Kladno za rok 2021 – Ing. Zbyněk Polívka
 6. Účetní závěrka 2021 – Ing. Marie Sládková
 7. Zpráva kontrolní komise za rok 2021 – Ing. Zdeněk Rosa
 8. Diskuse k předneseným zprávám
 9. Volba orgánů ÚO ZS Rakovník a Kladno a zástupce naší organizace v Krajské radě Středočeského kraje
 10. Projednání dokumentů ( Stanovy, jednací a volební řádu) – Ing. Marie Sládková
 11. Příspěvky ÚO Rakovník a Kladno – Příspěvkový regulativ ZS ČR pro rok 2022 – navýšení příspěvku – Ing. Zbyněk Polívka
 12. Plán činnosti organizace na rok 2022 – Ing. Zbyněk Polívka
 13. Plánovaný rozpočet na rok 2022 – Ing. Marie Sládková
 14. Projednání a doporučení kandidáta na předsedu ZS ČR – Ing. Zbyněk Polívka
 15. Různé
 16. Diskuse
 17. Návrh usnesení VH ÚO ZS ČR
 18. Závěr
Přílohy
pozvanka-na-vh-2022-uo-rakovnik-a-kladno.doc

CZ EN