Úvodní stránka > Kalendář

Pachtovní a nájemní vztahy

Program:

 

 1. Obecná ustanovení o nájmu
 2. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu
 3. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 4. Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
 5. Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
 6. Pacht závodu
 7. Pacht zemědělský, historie, současná úprava
 8. Náležitosti pachtovní smlouvy
 9. Pacht při spoluvlastnictví
 10. Obnova pachtu
 11. Změna vlastníka a pacht
 12. Pacht x správa společné věci
 13. Praktické zkušenosti z pachtovních vztahů, diskuze, dotazy

 

 

Lektor: Mgr. Petr Haas, právník ZS ČR

 

8.30 –   9.00 Prezence účastníků

9.00 – 14.00 Seminář

 

Při konání semináře je třeba dodržovat hygienická pravidla a opatření  

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací

Přílohy
pozvanka-13-4-2022.pdf
pozvanka-13-4-2022.docx

CZ EN