Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Chrudim

organizuje ŹO Ústí nad Orlicí.

PROGRAM :

1. Zahájení a schválení programu, jednacího a volebního řádu
2. Volba návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti územní organizace Chrudim
4. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Chrudim za rok 2021, projednání – výsledku hospodaření 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022, členských příspěvků na rok 2022 
5. Projednání materiálů na celostátní konferenci svazu (programové zaměření svazu)
6. Různé – diskuse, vystoupení hostů
7. Volba orgánů ÚO ZS Chrudim (představenstvo, předseda, místopředseda, kontrolor)
8. Projednání návrhu na funkci předsedy KR ZS Pardubického kraje, funkci člena KK ZS ČR a funkci předsedy a místopředsedy ZS ČR
9. Usnesení a závěr


Místo konání: v zasedací místnosti MZe (4. patro) Poděbradova 909, 537 01 Chrudim od 9:00 hod.

 

Přílohy
vh-2022-pozvanka-26-5-2022-chrudim.doc

CZ EN