Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Olomouc,

Program:

1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva představenstva , zhodnocení činnosti za uplynulé období
3. Zpráva kontrolora
4. Projednání návrhu úprav stanov
5. Projednání návrhu programového zaměření činnosti na roky 2023-2026
6. Stanovisko členů k dalšímu postupu projevu protestů proti vládním rozhodnutím změn SZP od roku 2023
7. Diskuze
8. Volby orgánů územní organizace – představenstva, předsedy, místopředsedy, kontrolora a
náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení na jednání výboru ZSČR
9. Projednání a doporučení krajské radě na funkci předsedy krajské rady, člena kontrolní komise ZSČR, předsedy a statutárního místopředsedy a místopředsedy ZSČR
10. Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-vh-260722-uo-olomouc-nahradni-termin.odt

CZ EN