Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na volební valnou hromadu ZS ČR ÚO Nový Jičín

Program:

1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva představenstva, zhodnocení činnosti za uplynulé období
3. Zpráva kontrolora
4. Projednání návrhu úprav stanov
5. Projednání návrhu programového zaměření činnosti na roky 2023-2026
6. Diskuze
7. Volby orgánů územní organizace – představenstva, předsedy, místopředsedy, kontrolora a náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení na jednání výboru ZSČR
8. Projednání a doporučení krajské radě na funkci předsedy krajské rady, člena kontrolní komise ZSČR, předsedy a statutárního místopředsedy a místopředsedy ZSČR
9. Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-na-volebni-schuzi-19-9-2022-uo-novy-jicin.doc

CZ EN